Selecteer een pagina

MBA in Action

BSN Alumnus Erik van den Berg MBA | Royal Dahlman
BSN Graduate Egon Beaart MBA

Erik van den Berg MBA |
Royal Dahlman
Branche: industrie
LinkedIn

Sinds 1988 gebruiken studenten van Business School Nederland het Action Learning principe om voor hun organisaties uitdagende problemen direct om te zetten in oplossingen en resultaat, return on investment. Action Learning regelmatig toepassen bevordert het herkennen en benutten van kansen.

In het boekje ‘MBA in Action‘ beschrijven alumni met diverse achtergronden hoe zij Action Learning hebben ervaren. Zij vertellen concreet wat Action Learning voor hun organisatie maar ook voor hen persoonlijk heeft betekend. Erik van den Berg vertelt zijn eigen succesverhaal en geeft aan wat het voor zijn organisatie Royal Dahlman heeft opgeleverd.

PROBLEEM

Informatie op engineering is niet eenvoudig en eenduidig terug te vinden. De informatie is niet eenduidig opgeslagen, waardoor de dingen opnieuw uitgevonden worden of fouten herhaling krijgen.

ACTIE

We hebben op meerdere gebieden onderzoek verricht om tot een gefundeerd advies te komen. Zo vergeleken we de kenmerken van zelfsturende teams met die van het (F)ACT Jeugdmodel, onderzochten de grondslag van het leiderschapsmodel “co-leadership”
en zijn nagegaan of deze voldoende ruimte laat voor zelfsturing. En tot slot onderzochten we de bedrijfscultuur.

RESULTAAT

We hebben vastgesteld dat, ondanks dat het draagvlak voor zelfsturende teams niet optimaal is en, ondanks dat er binnen de huidige bedrijfscultuur weinig ruimte is voor eigen kracht van medewerkers, er voor de GGZ genoeg redenen zijn om zelfsturing na te streven. Conform ons advies is nu één (F)ACT Jeugdteam operationeel. De geluiden zijn
positief. De winst is dat er geen teamleiders/ programmaleiders (leidinggevenden) aangesteld hoeven worden. Naar schatting levert dit zo’n €40.000 per team/jaar op.

Logo Ministerie van Defensie

Deel ook jouw succesverhaal met ons!

Beter Begrijpen, Nieuwe Inzichten, Direct Resultaat

Share This