Selecteer een pagina

MBA in Action

BSN Alumnus Willem-Jan Verdonk MBA | WJC Verdonk Consultancy
BSN Graduate Willem-Jan Verdonk MBA

Willem-Jan Verdonk MBA |
Zelfstandige

Branche: sport & entertainment marketing
LinkedIn

Sinds 1988 gebruiken studenten van Business School Nederland het Action Learning principe om voor hun organisaties uitdagende problemen direct om te zetten in oplossingen en resultaat, return on investment. Action Learning regelmatig toepassen bevordert het herkennen en benutten van kansen.

In het boekje ‘MBA in Action‘ beschrijven alumni met diverse achtergronden hoe zij Action Learning hebben ervaren. Zij vertellen concreet wat Action Learning voor hun organisatie maar ook voor hen persoonlijk heeft betekend. Willem-Jan Verdonk vertelt zijn eigen succesverhaal en geeft aan wat het voor zijn organisatie WJC Verdonk Consultancy heeft opgeleverd.

PROBLEEM

Het hoofddoel van mijn MBA voor mij was theoretische aansluiting te vinden bij het strategisch niveau van organisaties. Ik heb mezelf in de praktijk hoog gewerkt tot General Manager van organisatie waarbij ik echter merkte dat het mij ontbrak aan theoretische kennis op strategisch niveau maar ook aan sparringpartners op dit niveau.

ACTIE

Literatuuronderzoek naar Leiderschap bij professionals, Medewerkertevredenheid en Cultuur, Analyse van Medewerkertevredenheidonderzoek, Kwalitatief onderzoek inen extern en cultuuronderzoek (Quin). De verkregen inzichten hebben de visie en uitvoering van het bestaande leiderschap omgevormd.

RESULTAAT

Een sterk verbeterd en erg goed scorend Medewerkers tevredenheidsonderzoek, organisatie breed wordt het gezien als best practice. Betrokken en verbonden medewerkers die zelf verantwoordelijkheid nemen voor organisatieprocessen en verbeteringen hierin doorvoeren. Toename van klanttevredenheid.

Logo Ministerie van Defensie

Deel ook jouw succesverhaal met ons!

Beter Begrijpen, Nieuwe Inzichten, Direct Resultaat

Share This