Selecteer een pagina

Wat is Action Learning?

Action Learning is een proces waarbij een kleine groep deelnemers leert en werkt aan echte problemen, acties onderneemt en individuen, teams en organisaties ontwikkelt. Het helpt organisaties bij het ontwikkelen van creatieve, flexibele en succesvolle strategieën om problemen aan te pakken.

Historie van Action Learning

Action Learning is een leerfilosofie die in de jaren ’40 is ontwikkeld door de Britse managementconsultant en professor Reg Revans (1907-2003). Het kreeg gestalte toen Revans managers van een kolenmijn in kleine groepen met elkaar liet samenkomen om ervaringen te delen en elkaar vragen te stellen over wat ze hadden gezien en gehoord. De productiviteit steeg vervolgens met 30%. In de decennia daarna werkte hij zijn inzichten verder uit tot een veelgeprezen en toegepaste methodiek, die door vele grote organisaties wordt toegepast.
Samsung, General Electric, Heineken en Boeing maken gebruik van Action Learning om complexe vraagstukken te doorgronden en het lerend vermogen van de organisatie te vergroten.

Action Learning proces & componenten

Action Learning is een proces van heldere vragen stellen en reflecterend luisteren.
Action Learning pakt problemen aan door eerst vragen te stellen om de precieze aard van het probleem te verduidelijken, mogelijke oplossingen weer te geven en te identificeren en daarna pas actie te ondernemen. Vragen bouwen groepsdialoog en samenhang op, genereren innovatief en systeemdenken en verbeteren de leerresultaten.

1. Een probleem
Het probleem moet urgent, aanzienlijk en de verantwoordelijkheid van het team om op te lossen.

2. Een Action Learning groep of team
Het ideale Action Learning team bestaat uit 4 tot 8 personen, bij voorkeur met verschillende achtergronden en ervaringen.

3. Een proces van heldere vragen stellen en reflecterend luisteren
Action Learning pakt problemen aan door een proces van vragen stellen om de precieze aard van het probleem te verduidelijken. Er wordt actie ondernomen na het reflecteren en identificeren van mogelijke oplossingen. Door vragen ontstaat een groepsdialoog en samenhang, wat innovatief en systeemdenken teweeg brengt.

4. Een actie die is ondernomen met betrekking tot het probleem
Action Learning vereist dat de groep actie kan ondernemen tegen het probleem waaraan het werkt. Als de groep alleen aanbevelingen doet, verliest het zijn energie, creativiteit en toewijding. Als er geen actie volgt uit het plan, dan is er sprake van leunstoelstrategie.

5. De inzet om te leren
Het oplossen van een organisatorisch probleem levert onmiddellijke voordelen op korte termijn op voor het bedrijf. De grotere strategische waarde op langere termijn voor de organisatie is de kennis die door elk groepslid en de groep als geheel is opgedaan, evenals het toepassen van deze kennis in de hele organisatie.

6. Een Action Learning Coach
De Action Learning-coach helpt de teamleden om na te denken over wat ze leren en hoe ze problemen oplossen. De coach stelt groepsleden in staat om te reflecteren over hoe ze luisteren. Vervolgens herformuleren ze het probleem en geven ze feedback over hoe het team plannen maakt en samenwerkt. De Action Learning-coach helpt het team ook te focussen op wat ze moeilijk vinden, welke processen ze gebruiken en de implicaties van deze processen op wat ze bereiken. Met deze informatie kunnen teams groeien en meer samenhangend worden.

“Als persoon ben ik zelfverzekerder geworden, en voel ik me krachtiger. Dat komt mede door de theoretische kennis die ik tijdens de MBA-opleiding verkregen heb. De Action Learning methodiek heeft me geleerd meer vragen te stellen; inzichten die ik nu dagelijks deel met de ondernemers die ik begeleid.”

Paulien van Eerdenburg MBA

BSN Alumna Action Learning MBA, LinkedIn-profiel

De kracht van Action Learning

Action Learning helpt organisaties en mensen hun verborgen potentieel te ontdekken en de prestaties aantoonbaar te verbeteren.
 

Empowerment van leiders

 • Verbeter persoonlijke effectiviteit en productiviteit
 • Denk na over individuele ervaringen en leer ervan
 • Verbeter persoonlijk leiderschap en soft skills
 • Ontwikkel zelfvertrouwen en assertiviteit
 • Verbeter je bewustzijn over veronderstellingen, overtuigingen, attitudes en organisatiebelangen en hoe deze van
 • invloed zijn op denken, besluiten en acties
 • Ontwikkel je Emotionele Intelligentie (EI): zelfbewustzijn, bewustzijn van anderen en aanpassingsvermogen
 • Vind de moed om te spreken en moedig anderen aan hetzelfde te doen

Boost en ontwikkel teams

 • Verbeter de prestaties van het team aanzienlijk
 • Ontwikkel positieve, wederzijds respectvolle werkrelaties met collega’s op alle niveaus van de organisatie
 • Ontwikkel individuele en team probleemoplossende en beslissingsmogelijkheden
 • Verbeter het vermogen om na te denken over, en te leren van de collectieve ervaring
 • Ontwikkel bewustwording in de context van multiculturele en veelzijdige teams
 • Voortdurend monitoren en verbeteren van teamfuncties

De impact op organisaties

 • Bedrijfsprestaties op alle niveaus verbeteren
 • Tot de kern van gecompliceerde problemen komen
 • Snel urgente en belangrijke zakelijke uitdagingen oplossen
 • Een aanzienlijke Return on Investment (ROI) op projecten voor organisatie-verbetering realiseren
 • Effectieve opvolgingsplanning opzetten door hooggekwalificeerde kandidaten te ontwikkelen die promoveren naar een executive leidinggevende functie
 • Doelen strategischer stellen
Share This