Terug naar actueel
Artikelen

Interview met BSN President Annette Nijs: “De 21e eeuw is de eeuw van China”

In artikelen door Business School Nederland

Journalist Nandu van de Southern Metropolis Daily, een van de gezaghebbende media in China, interviewde Annette Nijs, President van Business School Nederland, Vice President van de Asia Pacific Presidents’ Association en voormalig staatssecretaris van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur van Nederland. Zij werd geïnterviewd als een wereldwijd bekende econome, die al vele jaren actief de multidisciplinaire samenwerking tussen China en EU-landen en ondernemingen bevordert.

Sinds het 18e Partijcongres is de “kring van vrienden” van China uitgebreid en zijn de internationale invloed, aantrekkingskracht en vormende kracht van China aanzienlijk versterkt. 2022 is het “Jaar van China” van de BRICS. Het interview maakt deel uit van een speciale reeks “Hand in Hand naar de Toekomst – een bezoek aan de internationale vrienden, die oog in oog stonden met secretaris-generaal Xi Jinping”. Southern Metropolis Daily en N-Video lanceerden deze speciale reeks om verhalen van buitenlanders te verzamelen over hun interacties met Secretaris-Generaal Xi Jinping en om de visie van die buitenlanders te delen over wat ze de voorbije jaren hebben meegemaakt. Bijvoorbeeld over de rol van China als een leidende wereldmacht in het bevorderen van multilateralisme, het bestrijden van epidemieën en het bevorderen van economisch herstel.

50 jaar Chinees-Nederlandse betrekkingen

Nandu: Dit jaar is het 50 jaar geleden dat de diplomatieke betrekkingen tussen China en Nederland werden aangeknoopt. Onlangs wisselden president Xi Jinping en koning Willem-Alexander van Nederland felicitaties uit. Xi wees erop dat sinds de totstandkoming van de diplomatieke betrekkingen tussen China en Nederland, met de gezamenlijke inspanningen van beide partijen, de betrekkingen tussen de twee landen zich voortdurend hebben ontwikkeld en de samenwerking op verschillende gebieden vruchtbaar is.

In mei 2014 hield president Xi Jinping een symposium voor buitenlandse deskundigen in Shanghai, waar deskundigen, zoals onderwijs- en cultuurdeskundige Annette Nijs een toespraak hielden. Zij gaf advies en suggesties over China’s inspanningen om de opbouw van een innovatief land te bevorderen. In dit exclusieve interview zei Nijs dat het moment waarop zij President Xi Jinping te voet naar de zaal begeleidde en met hem sprak tot op de dag van vandaag een diepe indruk op haar maakte. In 2018 werd Nijs President van Business School Nederland om o.a. een brug te slaan tussen Chinese, Europese en Afrikaanse bedrijfsleiders en managementelites.

Nijs vertelde aan de South China Morning Post dat ze er vertrouwen in heeft dat de twee landen China en Nederland hun samenwerking in de toekomst blijven verdiepen. Volgens haar is China een heel andere ontwikkelingsweg ingeslagen dan de meeste landen in het Westen en heeft het met succes een ontwikkelingsmodel met zijn eigen Chinese kenmerken verkend. Vandaag de dag loopt China voorop en blijft het een actieve rol spelen in de internationale arena, waardoor de wereld en de bevolking nieuwe kansen krijgen.

Het is ontzagwekkend om te denken in termen van de toekomst van de menselijke ontwikkeling.

Annette Nijs, President van Business School Nederland

Nandu: Hoe is het Foreign Experts Symposium verlopen?

Annette Nijs: “Voordat het symposium begon, begeleidde ik president Xi Jinping op een korte wandeling vanaf de groepsfoto helemaal naar de zaal en kreeg ik de gelegenheid om kort met hem te praten. Dit was een grote verrassing voor mij. Bovendien was het voor mij een eer om een toespraak te houden voor president Xi Jinping. Ik had deze toespraak lange tijd zorgvuldig voorbereid. Het belangrijkste punt dat ik op het symposium naar voren bracht, was dat China veel wetenschappers heeft, die op internationaal vlak tot de voorhoede behoren, en dat China een grote innovatiekracht heeft, maar dat “innovatie” iets anders is dan “creatie”. Het is bijvoorbeeld heel gemakkelijk om een auto te produceren, het kan gemakkelijk zijn om een groot binnenlands vliegtuig te ontwerpen, maar het is veel moeilijker om zo’n groot binnenlands vliegtuig zelf te produceren op een manier dat het veilig kan vliegen.

Daarom heb ik voorgesteld dat China zich niet alleen richt op wetenschappers, maar ook op talent dat in staat is complexe producten, zoals vliegtuigen te vervaardigen, en dat het zich ook richt op advanced manufacturing (RED. het gebruik van innovatieve technologie om producten en processen in fabrieken te verbeteren) om een talentenpool op te bouwen die de intelligente opwaardering van China’s productie-industrie kan bevorderen.

Ik was zeer onder de indruk van president Xi Jinping, die aandachtig naar mijn toespraak op het symposium luisterde, en van zijn reactie op mijn opmerkingen en suggesties. Tijdens het symposium kreeg ik de kans om zijn sterke persoonlijkheid ook via zijn woorden te ervaren en te voelen – Xi heeft het vermogen om niet alleen in termen van de zaak zelf te denken, maar tegelijkertijd ook in termen van het langetermijnperspectief van de toekomstige ontwikkeling van de human society. Dat is opmerkelijk.”

Nandu: Welke inspiratie heeft dit symposium u gegeven?

Annette Nijs: “China is een heel andere ontwikkelingsweg ingeslagen dan veel landen in het Westen en heeft met succes een ontwikkelingsmodel met zijn eigen Chinese kenmerken verkend. Daarom moest ik veel van wat ik in het verleden had geleerd – ook tijdens mijn studie economie – opzij zetten om China echt te begrijpen. De 21e eeuw, is de eeuw van China, en het is van cruciaal belang om de wereldleider van dit tijdperk te begrijpen.

Ik heb een boek geschreven met de titel “De China-factor” als onderdeel van mijn missie om bij mensen over de hele wereld een dieper begrip van China te bevorderen door de lezers te laten zien hoe China’s groeiende internationale statuur de wereld beïnvloedt. Aan het eind van het boek concludeer ik dat China misschien in veel opzichten verschilt van het Westen, maar dat het op veel gebieden een positieve rol heeft gespeeld en in veel opzichten een wereldleider is. We hoeven niet bang te zijn voor de opkomst van China.”

China blijft positieve, stabiele en constructieve krachten in de wereld inbrengen.

Annette Nijs, President van Business School Nederland

Nandu: Bent u ooit in China geweest? Wat zijn uw indrukken van China?

Annette Nijs: “Ik heb China meer dan tien keer per jaar bezocht gedurende 10 jaar voor de COVID periode. Ik ben nooit uitgeleerd om China te doorgronden, en ik ontmoet graag mijn Chinese vrienden.
In de afgelopen twee jaar heb ik contact gehad met mijn Chinese vrienden door online conferenties bij te wonen. Wat mij soms opviel, was dat sommige van de Chinese sprekers, die over Nederland spraken, meer statistieken van mijn land kenden dan ik. Ik ben goede vrienden geworden met veel Chinese vrienden. Ik ben ontroerd dat ze er altijd voor me waren, dat ze in staat zijn te geven zonder iets terug te verwachten. Vroeger dacht ik dat ik alleen mijn eigen land echte goede vrienden kon maken, maar in China heb ik ook een aantal echte dierbare vriendschappen opgedaan.

Ik geloof dat het bijzonder belangrijk is om beslissingen te nemen op basis van feiten tegen de achtergrond van de versnelde evolutie van de ongekende veranderingen in de wereld in een eeuw, en dat China een van de voortdurend positieve, stabiele en constructieve krachten in de wereld is.”

Nandu: In 2015 kreeg u de “Friendship Award” van de Chinese regering, de hoogste ereprijs voor buitenlandse experts die een opmerkelijke bijdrage hebben geleverd aan de modernisering van China. Hoe voelde u zich op het moment dat u de prijs in ontvangst nam?

Annette Nijs: “Eerlijk gezegd was ik erg verrast en blij. Ik had nooit gedacht dat ik deze prijs zou verdienen. Tijdens de prijsuitreiking ontmoette ik zeer getalenteerde mensen uit alle lagen van de bevolking, met verschillende achtergronden. Zij deelden hun ervaringen met mij, wat mij de kans gaf om nog meer over China te leren. Ik kan zeggen dat deze prijs ons – buitenlanders en China – samenbrengt en ons buitenlanders een betere kans geeft om gehoord te worden. Enkele van de buitenlandse deskundigen en ikzelf zijn door de Chinese regering uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan het opstellen van het werkverslag van de regering. Het is een goede zaak dat China bereid is naar de ideeën van buitenlanders te luisteren.”

China brengt veel nieuwe kansen voor de wereld.

Nandu: Welke veranderingen heeft u in dit decennium in China waargenomen?

Annette Nijs: “De wereld gaat vooruit en de opkomst van China brengt nieuwe kansen met zich mee. Op het gebied van zonne-energie heeft een bedrijf uit China CHINT bijvoorbeeld het grootste zonnepark in mijn land gebouwd en sommige ziekenhuizen in Nederland maken gebruik van data cloud diensten van Huawei.

De afgelopen jaren heeft Nederland met China samengewerkt op verschillende gebieden, zoals landbouw, handel, cultuur, nieuwe energie, transport en logistiek, en deze trend zet zich voort.

In april van dit jaar bespraken Nederland en China de bevordering van uitwisselingen en samenwerking tussen tuinbouwbedrijven van de twee landen tijdens het “Nederlands-Chinese forum over samenwerking in facilitaire land- en tuinbouw”, dat werd gehouden in het park van de Wereldtuinbouwtentoonstelling in Almere, Nederland. Bovendien heeft de samenwerking tussen de twee landen op het gebied van muziek zeer positieve feedback gekregen, bijvoorbeeld uw beroemde pianist Lang Lang heeft verschillende keren in Nederland opgetreden. Naar mijn mening hebben bloemen en muziek beide de functie om uitdrukking te geven aan gemeenschappelijke menselijke emoties en helpen zij de vriendschap tussen de twee landen te versterken. Bovendien onderzoeken ondernemers uit beide landen voortdurend de mogelijkheden voor samenwerking op hun vakgebieden en delen zij hun resultaten actief met elkaar. Ik hoop dat wij in de komende jaren de bloemen van de samenwerking vruchten zien afwerpen, hetgeen ons aanmoedigt om samenwerking te blijven zoeken op meer uiteenlopende gebieden.”

Nandu: Hoe ziet u het idee om een gemeenschap van human destiny te bouwen?

Annette Nijs: “Dit idee zou voor velen van ons een eyeopener moeten zijn. We leven allemaal op dezelfde planeet en we hebben allemaal gemeenschappelijke belangen. Vanuit dit perspectief is het niet moeilijk voor ons om samen te werken. Nederland en China delen technologieën voor duurzame ontwikkeling, waaronder het bouwen van slimme en groene steden. We kunnen ook nadenken over verdergaande samenwerking op het gebied van het schoonmaken van de oceanen; technologieën met betrekking tot de toegang tot voedsel en schoon drinkwater; en het zoeken naar nieuwe technologieën voor het koolstofvrij maken van de aarde. Door een gemeenschap van human destiny op te bouwen en de mondiale samenwerking te versterken, maken we wellicht een kans om bepaalde crises als gevolg van regionale spanningen te overwinnen. En wat de toekomstige ontwikkelingen van de Virtual Reality, de genetica en de kloontechnologie betreft, kunnen wij ernaar streven samen een antwoord te vinden op de vraag welk niveau van technologische ontwikkeling de mensheid uiteindelijk hoopt te bereiken. Het kan alleen maar gunstig zijn voor de gehele mensheid om soortgelijke vragen te onderzoeken vanuit het perspectief van de opbouw van een gemeenschap van human destiny.”

Een artikel van Southern Metropolis Daily, N Video
Hand in hand naar de toekomst – Een tegenbezoek aan de internationale vrienden die de secretaris-generaal Xi face to face hebben ontmoet.

Bekijk ook de site BSN Asia voor de originele publicatie.

Business School Nederland

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul je gegevens in om onze maandelijkse nieuwsbrief met nieuws, blogartikelen en publicaties te ontvangen.

"*" geeft vereiste velden aan

12 + 2 =