Examencommissie MBA

Het eindniveau van de opleidingen in goede handen

Business School Nederland is door de Minister van Onderwijs aangewezen als University of Applied Sciences en heeft net als andere universiteiten en hogescholen een examencommissie.

Deze examencommissie heeft tot taak de kwaliteit van de toetsing en het eindniveau te borgen. Ze beslist op vrijstellingsverzoeken, onderzoekt de toetsen en examens, ziet toe op het voorkomen van fraude/plagiaat en doet waar nodig voorstellen tot verbetering van toetsen en procedures. Ze stelt ook de examinatoren aan, na een grondige beoordeling van het curriculum.

“Mijn MBA heeft op diverse fronten persoonlijke waarde gecreëerd, maar de meest in het oog springende is de bewustwording dat ieders omgeving een spiegel is van houding en gedrag, en dus dwingt tot reflectie, verandering en verbetering.” Lorenco van Wieringen MBA

BSN Alumnus Executive MBA, LinkedIn-profiel

Share This