Themabijeenkomsten

Thema's in vogelvlucht

Met de themabijeenkomsten volgen we trends, soms hypes, en nieuwe ontwikkelingen die het MBA programma aanvullen en die ook prima als “permanente educatie”-onderdelen gevolgd kunnen worden. Voor studenten een aanvulling op het MBA curriculum, voor alumni een invulling voor “leven lang leren”, voor andere geïnteresseerden een mooie laagdrempelige kennismaking met Business School Nederland. We beogen de thema’s jaarlijks met veel nieuwe topics aan te vullen, en staan uiteraard open voor waardevolle tips.

Winst van integriteit (VOL)

Leo Sonneveld

Integriteit speelt hierin een cruciale rol. Je leert dat behoorlijk bestuur vooral gaat over de vraag hoe bestuurlijke en politieke keuzes tot stand kunnen komen die werkelijk integer zijn en die alle betrokken partijen ‘heel laten’.

22 april 2020 van 16:00 tot 19:30

Het geheim van Succes

Drs. Bernd W. Mintjes

Drs. Bernd W. Mintjes investeerde in de afgelopen 25 jaar in meer dan tweehonderd startups en had een aantal zeer succesvolle exits. Hij neemt u mee op zijn weg langs gemiste kansen, onverwachte successen, pijnlijke mislukkingen en hij leert u hoe een investeerder kijkt naar een bedrijf.

17 juni 2020 van 16:00 tot 19:30

Risk Management van veerkracht tot wendbaarheid (VOL)

Hinrich Slobbe

RISK MANAGEMENT is een vakgebied dat over al deze disciplines heengaat maar veel raakvlakken heeft met financieel management. Door hier VEERKRACHT en WENDBAARHEID aan te koppelen geeft een extra dimensie die niet alleen over risico’s maar ook over kansen gaat.

1 oktober 2020 van 16:00 uur tot 19:30

Future skills (VOL)

Fedor Hagenaar

De komende 5 tot 15 jaar vinden er aanzienlijke verschuivingen plaats in het type werk dat door mensen wordt uitgevoerd, en werk dat door machines wordt gedaan.

28 oktober 2020 van 16:00 uur tot 19:30

Share This