Selecteer een pagina

Update sessie Strategisch Management

Dit tijdperk vereist juist een holistische aanpak, dus tijd voor een inspirerende update!

De meeste strategiemodellen die tijdens je MBA programma aan de orde zijn gekomen stammen nog uit de vorige eeuw. Inmiddels leven we in turbulente tijden door o.a. de aanwakkerende digitale revolutie, energietransitie, klimaatverandering, protectionisme e.d. Veel van de beroemde en bekende modellen zijn nu niet meer of slechts zeer beperkt toepasbaar en bieden een zeer gefragmenteerde kijk op strategische vraagstukken. Dit tijdperk vereist juist een holistische aanpak. Tijd dus voor een inspirerende update!

paradigmaUpdate sessie Strategisch Management
In de update sessie schetsen docenten Roland Bushoff en Norbert Greveling een hedendaags paradigma voor strategisch managen, gebaseerd op hun nieuwe boek Strategisch managen in turbulente tijden. Business School Nederland heeft dit paradigma volledig omarmd en stelt dit gedachtegoed centraal bij het vak strategisch management in de MBA programma’s voor de komende jaren. Centraal hierin staan een nieuw strategisch raamwerk voor het verkrijgen van een holistisch beeld op je organisatie, een heldere opvatting over toekomstbestendigheid van organisaties, de rol van leiders bij het zorgen voor toekomstig succes en een aanpak om systematisch te werken aan de toekomstbestendigheid van je bedrijf of instelling.

Tijdens de interactieve update sessie worden nieuwe theorieën afgewisseld met praktische voorbeelden en handzame instrumenten. Om de verschillen te duiden tussen de oude en hedendaagse benadering worden de uit de MBA bekende strategiemodellen en -theorieën bovendien gerelateerd aan het nieuwe paradigma. Zo kun je voor jezelf en voor je organisatie bepalen welke aanpak je voortaan het beste kunt hanteren bij strategische vraagstukken.

Docenten
De docenten van het Incompany programma Fit For the Future, Norbert Greveling en Roland Bushoff, zijn tevens de auteurs van het eerdergenoemde boek. Beiden hebben een uitstekende staat van dienst als leider en consultant in hun vakgebied en zijn bovendien al jarenlang als docent verbonden aan Business School Nederland op het gebied van strategisch management. Op basis van specifieke vraagstukken en/of behoeften bij de opdrachtgever, treden per blok ook gastdocenten op. Dit kunnen dus ook medewerkers van de eigen organisatie zijn. De afstemming van hun inbreng in het programma wordt verzorgd door de docenten.

Ir. Roland Bushoff, docent Strategisch Management bij Business School NederlandIr. Roland Bushoff
Roland (1961) begeleidt organisaties als management consultant bij het maken en realiseren van strategische keuzes en veranderingen. Tijdens zijn loopbaan heeft hij op dit terrein meer dan honderd organisaties ondersteund, voornamelijk in de financiële sector. Gebaseerd op zijn jarenlange ervaring met het herinrichten van organisaties, laat hij ontwerpen en realiseren van veranderingen hand in hand gaan. Een efficiënte bedrijfsvoering en een sterke commerciële gerichtheid staan daarbij centraal. Roland voelt zich zeer betrokken bij de organisaties waar hij adviseert en combineert een pragmatische aanpak met een sterk theoretische ondergrond. Hij heeft lange tijd gewerkt als partner bij Twynstra Gudde en later vanuit Voogt Pijl & Partners. Hij is tevens mede initiatiefnemer van GPSM, grondleggers en professionals in strategisch managen. Daarnaast is hij als Associate Professor voor strategisch management verbonden aan Business School Nederland, waar hij lesgeeft in het MBA programma en inmiddels honderden studenten heeft begeleid bij hun afstuderen. Roland heeft Technische Bedrijfskunde gestudeerd aan de TU/Eindhoven.

Dr. ir. Norbert Greveling, docent Strategisch Management bij Business School NederlandDr. ir. Norbert Greveling
Norbert (1961) adviseert bestuurders en directies bij strategische vraagstukken en begeleidt hen met de realisatie van voorgenomen strategische veranderingen. Inmiddels heeft hij vele honderden, grote, kleine, internationale en lokale organisaties in het bedrijfsleven en de zorg geadviseerd en ondersteund. Belangrijk aandachtsgebied is het versterken van toekomstbestendigheid, waarbij hij de laatste jaren veel aandacht heeft besteed aan strategische wendbaarheid, samenwerking en innovatie. Norbert heeft jarenlang leiding gegeven aan de IBM Consulting Group en werkte als senior partner bij Twynstra Gudde. In 2004 heeft hij adviesbureau Business Fit-ality opgericht. Hij is tevens mede initiatiefnemer van GPSM, grondleggers en professionals in strategisch managen. Naast zijn werk als adviseur denkt en schrijft hij graag over strategische managementvraagstukken, wat heeft geresulteerd in een aantal managementboeken. Sinds 2013 is hij als docent strategisch management verbonden aan Business School Nederland, voornamelijk in het DBA en het mini-MBA programma. Hij heeft Technische Bedrijfskunde gestudeerd en is daar ook in gepromoveerd aan de TU/Eindhoven.

Data
Woensdag 3 april 2019

Tijd
16.00 – 19.00 uur (met koffie/thee en een broodje)

Kosten
Alumnus/alumna (geen Tractus-lid): deelname bedraagt EUR 95,- all-in
Alumnus/alumna (Tractus-lid): deelname bedraagt EUR 60,- all-in

Interesse?
Ben je benieuwd welke aanpak je voortaan het beste kunt hanteren bij strategische vraagstukken? Schrijf je dan in via de aanmeldknop hiernaast.

Locatie
Business School Nederland
Herenstraat 25
4116 BK Buren (Gld)

Merel van der Ham
Programmavoorlichting
E-mail: merel@bsn.eu
Tel: 0344-579044

Share This