Terug naar actueel
Impact Stories

‘De grootste winst van de MBA is het proces van samenwerken’

In impact stories door Business School Nederland

Kim Moerman behaalde, destijds werkzaam als plaatsvervangend Commandant Recherche bij de Koninklijke Marechaussee (KMar), Cum Laude zijn MBA in 2021. Een prestigieuze mijlpaal, maar volgens Kim niet het meest waardevolle aspect van zijn studie. Voor hem draaide het allemaal om het proces en de interactie met anderen. Dit werd vooral duidelijk tijdens zijn afstudeerproject. Zijn impact story illustreert de essentie van onze centrale vraag: “Waarom leer je?” Het benadrukt het belang van het leerproces zelf en hoe dit bijdraagt aan zowel persoonlijke als professionele groei.

De drijfveren achter het kiezen van een MBA

De belangrijkste reden dat Kim voor een MBA-opleiding koos, was de persoonlijke en professionele ontwikkeling die hij wilde doormaken.

“Als leidinggevende was ik op zoek naar meer fundament en theoretische kennis op het gebied van beleid en management. Daarnaast was het voor mij belangrijk om mijn masterdiploma en titel te behalen; dat helpt in je carrière en wordt min of meer ook vereist in de functie die ik had.”

De keuze voor een praktijkgerichte MBA bij Business School Nederland

Kim’s keuze viel op BSN vanwege de directe toepasbaarheid van de leerstof in zijn werkomgeving.

“Ik zocht naar een MBA-opleiding waar ik de studie kon combineren met mijn werk en wat meerwaarde opleverde voor mijn organisatie. Dus een opleiding waar ik direct kon toepassen en implementeren paste daar het beste bij. Zo ben ik de oriëntatie gestart en kwam ik uit bij BSN die in de opleiding gelijk de relatie legt naar de praktijk. De MBA-proefles Strategie en Marketing Management met docent Paul Turken, die ik volgde voordat ik van start ging, heeft die praktijkgerichtheid bevestigd en mij over de streep getrokken.”

Leiderschap en onderzoek binnen de Koninklijke Marechaussee

Als Plaatsvervangend Commandant Brigade Recherche speelde Kim een essentiële rol in het faciliteren van operationele behoeften en het sturen van beleid binnen de brigade.

“Ik focuste mij primair op vragen als: wat hebben de afdelingen van de brigade recherche nodig om hun werk goed te kunnen doen? Denk aan middelen, faciliteiten, opleidingen/trainingen, dus die die hele brede ondersteuning op het gebied van HR en logistiek. Daarnaast was ik mede verantwoordelijk voor het beleid en sturing op de uitvoering van het recherchewerk, de onderzoeken die lopen en organisatie bij de samenwerking met verschillende stakeholders en ketenpartners.”

Het verdedigen van een Impactvol MBA Project

Kim’s afstudeerproject, gericht op het professionaliseren van de opsporing binnen de Marechaussee, werd verdedigd in een symbolisch rijke setting in het Marechausseemuseum.

“Mijn onderzoek voor de Koninklijke Marechaussee (KMar) verdedigen in het Marechausseemuseum in Buren was de kers op de taart om mijn MBA af te sluiten! Het plaatje was compleet met mijn familieleden, directe collega’s en subsetgenoten om me heen.”

Action Learning: echte problemen aanpakken

De toepassing van Action Learning stelde Kim in staat om diepgaande gesprekken te faciliteren en samen met collega’s naar de kern van complexe vraagstukken te graven. Deze aanpak vermijdt symptoombestrijding en bevordert duurzame oplossingen.

“De Action Learning aanpak was enigszins herkenbaar voor mij, omdat we in verhoren ook technieken gebruiken die aansluiten bij Action Learning. Zo is ook de strategie bij verhoren dat we open vragen stellen, wegblijven van aannames en invullingen doen, en zo objectief mogelijk blijven, waardoor je echt die onderliggende problematiek naar voren kunt halen. Dat hield mij wel scherp om te voorkomen dat ik tijdens Action Learning sessies mijn eigen meningen en ervaringen liet doorschemeren.”

“Action Learning is een waardevolle methode om echt tot de kern van het probleem te komen en niet aan symptoombestrijding te doen.”

“Vaak wil je als organisatie te snel naar de oplossing en uitvoering gaan. Als je samen langer bij het echte probleem stilstaat, dan kom je erachter dat het probleem op een veel diepere laag in de organisatie ligt, dan in eerste instantie wordt gedacht.”

Action Learning: collega’s betrekken bij het MBA-afstudeeronderzoek

De titel van Kim’s MBA-afstudeerproject was: ‘Professionaliseren van de opsporing op tactisch en strategisch niveau binnen de Koninklijke Marechaussee’. Het onderzoeksprobleem startte met de signalering dat de taak ‘opsporing’ niet hoog op de agenda leek te staan binnen de KMar en de urgentie voor verbeteringen en ondersteuning leek te ontbreken. Maar het probleem bleek veel complexer te zijn door externe factoren.

“De criminaliteit professionaliseert door samenwerkingsverbanden en globalisering, waardoor ook het opsporingswerk steeds complexer wordt. Wat moet het antwoord van de marechaussee zijn om daar op te reageren en die criminaliteit aan te pakken? Daar tegenover heb ik gekeken hoe de opsporing zich kan professionaliseren gericht op tactisch en strategisch niveau, omdat deze lagen een belangrijk aandeel hebben op de sturing van die opsporing.”

Al aan het begin van het onderzoek heeft Kim collega’s met verschillende functies op tactisch en strategisch niveau betrokken aan de hand van Action Learning sessies.

“Ik heb collega’s gevraagd: waar ligt de kern van het probleem en wat zou voor jou het belangrijkste zijn om aan te pakken; waar ligt de urgentie? Met dat uitgangspunt ben ik open en verdiepende vragen gaan stellen. Ik heb hier geprobeerd vooral mijn collega’s aan het woord te laten en zelf meer te fungeren als gespreksleider. Ik denk dat het heel belangrijk is mensen vroegtijdig mee te nemen in je onderzoek om al een zaadje in het hoofd te planten om daadwerkelijk een verandering in gang te kunnen zetten.”

De grootste persoonlijke en organisatieveranderingen van een MBA

Voor Kim resulteerde de MBA niet alleen in persoonlijke groei en een solide theoretisch fundament, maar ook in significante bijdragen aan zijn organisatie door de directe toepassing van zijn leerervaringen.

“De MBA heeft mij theoretische concrete concepten/modellen en een fundament gegeven, waardoor ik zaken beter kan plaatsen en onderbouwen en anders naar probleemsituaties kijk. Ook weet ik het makkelijker naar mijn werk te vertalen, omdat je tijdens de opleiding continu oefent om alles wat je leert direct te koppelen aan je eigen organisatievraagstukken.”

Wat is er al veranderd binnen de organisatie?

“Ik denk dat dit onderzoek waardevol is, met name door de conclusies waar je met zijn allen op kunt voortborduren. Het onderzoek is een proces waar je samen onderdeel van uitmaakt.”

“De grootste winst van deze MBA-opleiding is dan ook het proces van samenwerken.”

“Door collega’s te interviewen, neem je ze direct mee in het onderzoek en maak je ze bewust van het probleem. Je ziet dat er besef in de urgentie van het probleem ontstaat en dat mensen inzien dat het onderwerp een vervolg nodig heeft. Indirect zie je vervolgacties en initiatieven ontstaan op verschillende niveaus in de organisatie.”

Samenwerking en Peer Learning als toegevoegde waarde

De interactie en het leren van en met divers talent uit verschillende organisaties verrijkte Kims ervaring, en illustreerde de kracht van diverse perspectieven binnen het leerproces.

“Het is heel waardevol geweest om te leren van mensen uit andere organisaties met verschillende ervaringen en perspectieven. Daarom koos ik ook voor deze MBA, waarin je die setting hebt en koos ik niet voor een interne opleiding bij defensie waar de kans bestaat dat je meer vanuit hetzelfde perspectief kijkt. Het is ook mooi hoe je elkaar in het leerproces helpt; dit heeft er zeker aan bijgedragen dat we allemaal zijn afgestudeerd in dit jaar. We hadden een hechte subset waar vriendschappen zijn ontstaan.”

De uitdagingen van een MBA balanceren met persoonlijke leven

Kim deelde zijn ervaring met het jongleren tussen werk, studie en gezinsleven, en hoe concessies en planning essentieel waren om succes te bereiken.

“De uitdaging zat hem voor mij in de combinatie van werk, studie en privé. Ik moest behoorlijk wat ballen hooghouden; twee jonge kinderen, net een nieuwe (intensieve) functie en de studie. Het is de kunst om het dan allemaal in goede banen te leiden. Ik heb concessies moeten doen; het sociale leven moeten afschalen, uiteraard in overleg met mijn vrouw, een heel belangrijk fundament. Ook heb ik er uiteindelijk bewust voor gekozen de studie iets te vertragen. Dat gaf mij de ruimte om een goed onderzoeksvoorstel neer te leggen en om er daarna vol gas voor te gaan.”

Reflectie op de toekomst en advies voor effectieve probleemoplossing

Tot slot biedt Kim inzicht in hoe fundamentele problemen binnen organisaties effectief kunnen worden aangepakt, en hoe een MBA kan helpen bij het identificeren en implementeren van echte oplossingen.

“Kijk wat het fundamentele probleem is en ga daar echt in investeren. Dus ga niet de symptomen van het probleem bestrijden; de uiterlijkheden en de gevolgen van. Kom tot de kern en kijk daarbij ook naar de cultuur en identiteit van jouw organisatie. Er zit vaak een fundamentelere laag onder het probleem dan je in eerste instantie in gedachte hebt. Het is een utopische gedachte een probleem direct op te kunnen lossen.”

“De kunst is dat je samen bewust bent waar het fundament van het probleem zit en dat je samen nadenkt hoe je met kleine stapjes naar een oplossing toewerkt.”

Tip van Kim:

“Stel jezelf de vraag: hoe ga je deze reis met elkaar maken? De kwaliteit van de opleiding zat hem voor mij namelijk niet zo zeer in het resultaat (MBA-diploma), maar uiteindelijk veel meer in het proces met elkaar. Dat bepaalt uiteindelijk de kwaliteit van jouw ontwikkeling. Daarnaast haalde ik het maximale uit mijn MBA door steeds, bij alles wat ik leerde, te kijken in hoeverre ik het gelijk kon koppelen aan situaties binnen mijn organisatie. Dat levert niet alleen winst voor jezelf op, maar levert ook direct winst op voor je werkgever of opdrachtgever.”

Persoonlijke verrijking

Deze impact story illustreert niet alleen Kims reis, maar benadrukt ook hoe een MBA bij BSN niet alleen leidt tot persoonlijke verrijking, maar ook een directe impact heeft op het vermogen van leiders om duurzame veranderingen in hun organisaties te bewerkstelligen.

Wil je ook ervaren welke impact Action Learning heeft op jouw manier van denken en handelen en wil je kennis maken met onze MBA? Volg dan een MBA Proefles en ontdek of deze opleiding bij je past.

Business School Nederland

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul je gegevens in om onze maandelijkse nieuwsbrief met nieuws, blogartikelen en publicaties te ontvangen.

"*" geeft vereiste velden aan

7 + 1 =