Terug naar actueel
Impact Stories

‘De rol van Menzis in de vormgeving van de EPA zorglandschap’

In impact stories door Business School Nederland

MBA Afstudeerproject Jan Pieter Veldman

Zorg aan huis

Jan Pieter Veldman – destijds Manager Beleid en Medisch Advies GGZ bij zorgverzekeraar Menzis – onderzocht met zijn MBA-afstudeerproject of Menzis invloed kon hebben op een toename van ambulante behandelplekken voor patiënten met een ernstig psychiatrische aandoening (EPA). Met dit mooie onderwerp – en tevens einddoel – studeerde hij in 2017 af. Daarmee heeft hij zijn diploma voor de MBA-opleiding dubbel en dwars verdiend.

Probleem

In december 2016 roept minister Schippers in een brief aan de Tweede Kamer de zorgverzekeraars op om het probleem rondom de ambulantisering en de inrichting van het zorglandschap voor de patiënten met een EPA op te pakken. Er is door de diverse bestuurders een beddenreductie afgesproken van een derde van de klinische capaciteit ten opzichte van 2008. Het afbouwen van de klinische capaciteit moet synchroon lopen met de opbouw van ambulante behandelcapaciteit. De vraag is of wij als zorgverzekeraar grip hebben op afbouw van klinische capaciteit en de opbouw van ambulante behandelplekken (ambulantisering). Dit onderzoek probeert antwoord te geven op die vraag.

Actie

In de literatuur is gezocht naar normen voor de beddencapaciteit en naar een omschrijving van de inrichting van het ambulante zorglandschap. De normen en de oplossingen zijn besproken met vier deskundigen; drie professoren en één visionair op het gebied van EPA zorg. In drie regio’s waar Menzis als zorgverzekeraar een groot marktaandeel heeft, is middels vragenlijsten aan de grote aanbieders voor psychiatrische zorg gevraagd naar het huidige behandelaanbod en de ervaren knelpunten. Hieruit komt een beeld naar voren dat grote verschillen tussen de regio’s laat zien.

Oplossing

Al de gevonden data en voorzichtige conclusies zijn input voor de zorginkoopgesprekken die Menzis vanaf juli gaat voeren met de zorgaanbieders. De gevonden normen kunnen ook worden gebruikt voor de andere regio’s in Nederland.

De data geven zicht op een andere mogelijkheid, om in overleg met de zorgaanbieders een plan te ontwikkelen om de ambulantisering een impuls te geven, door in een aantal jaren structureel bedden af te bouwen en ambulante zorg goed op te bouwen. Dit vraagt in de eerste jaren een investering, maar biedt daarna kans voor een structurele verlaging van de zorgkosten.

Samenvatting

Zorg aan huis

Jan Pieter Veldman MBA

Branche: Zorg

Titel dissertation:

De rol van Menzis in de vormgeving van de EPA zorglandschap.

Functie en organisatie tijdens dissertation:

Manager Beleid en Medisch Advies GGZ bij Menzis.

Huidige functie en organisatie::

Directeur Bedrijfsvoering bij YOUZ​​.

Viva Voce:

10/07/2017

Business School Nederland

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul je gegevens in om onze maandelijkse nieuwsbrief met nieuws, blogartikelen en publicaties te ontvangen.

"*" geeft vereiste velden aan

7 + 4 =