Terug naar actueel
Impact Stories

Christels MBA en nieuwe perspectieven zorgen voor duurzaam veranderen

In impact stories door Business School Nederland

Waarom leert Christel Dingerdis? Zij was destijds manager bij Cordaan Werk- en Dagbesteding en gekleurd door haar eigen praktijk toen ze begon aan haar MBA. Medestudenten gaven haar een andere kijk op de uitdagingen die er lagen binnen haar organisatie. Dat heeft Christel geholpen bij haar MBA-afstudeeronderzoek: ‘Wat beweegt Cordaan Werk en Dagbesteding naar de klant’. Hiermee studeerde ze af bij Business School Nederland (BSN). En vandaag de dag heeft haar onderzoek nog steeds impact op haar huidige functie.

Motivatie voor een MBA om een stap verder te zetten in managementrol

Christel Dingerdis deelde haar ervaringen met het volgen van een MBA bij BSN, die haar niet alleen theoretische kennis bijbracht, maar ook praktische toepassingen in haar werkomgeving bij Cordaan Werk- en Dagbesteding.

Ze reflecteert:

“Ik werkte al 14 jaar bij Cordaan Werk- en Dagbesteding en wilde een stap verder maken als manager. Daar vond ik meer voor nodig dan alleen mijn werkervaring. Daarom zocht ik naar een MBA-opleiding voor meer theoretische onderbouwing die ik direct in praktijk kon toepassen. De MBA van Business School Nederland sloot daarbij aan.”

MBA draagt bij aan het aanpakken van urgent organisatievraagstuk

Tijdens haar MBA stuitte Christel op een urgent vraagstuk binnen de gezondheidszorgtransitie, waarbij de focus verschoof van proces- en productgericht naar klant- en servicegericht werken. Een perfect project voor haar MBA-afstudeeronderzoek. Ze licht toe:

“Deze positionering was er nog onvoldoende bij Cordaan Werk- en Dagbesteding. Hiervoor was eerst onderzoek nodig naar hoe de verschillende belangengroepen de servicekwaliteit en klantgerichtheid ervaarden. Medewerkers, cliënten/verwanten en verwijzers zijn meegenomen in dit onderzoek.”

De kracht van samenwerking in organisatieverandering

Christel benadrukte het belang van samenwerking om mensen in haar organisatie mee te krijgen voor het onderzoek.

“De hoofdboodschap aan mijn collega’s was: We gaan samen een verandering tegemoet, denk mee! Ik kreeg goede medewerking, omdat ik na 14 jaar een groot netwerk had opgebouwd.”

MBA-afstudeerproject leidt tot duurzame veranderingen binnen de organisatie

Uit Christels MBA-afstudeeronderzoek bleek een significant verschil tussen hoe Cordaan zelf en haar cliënten de organisatie beleefden.

“De organisatie was vooral naar binnen gericht op de processen maar te weinig op de beleving van cliënten/verwanten. Hierdoor voelden zij zich niet verbonden. Ook de medewerkers voelden zich niet verbonden met deze beheersmatige structuur. Het vormden regelmatig een belemmering om klanten echt goed te bedienen. En dat had zijn uitwerking op cliënten/verwanten die onder andere aangaven dat ze niet goed en snel genoeg geholpen werden. Door dit bloot te leggen heeft Cordaan Werk- en Dagbesteding het proces van de klantbeleving geïnnoveerd.”

“Mijn afstudeeronderzoek is een aanjager geweest om de organisatie te veranderen en heeft waardevolle informatie opgeleverd.”

MBA blijvende impact in huidige functie

Christel is nu werkzaam als regiomanager bij Blijf Groep, een organisatie die zich inzet om huiselijk geweld en uitbuiting in relaties te stoppen. Ze vertelt over de blijvende impact van haar MBA:

“De opleiding heeft mij geholpen een betere manager te zijn en veel meer te kijken naar de organisatieontwikkeling. Ook mijn onderzoek is nog van invloed op mijn huidige functie.”

“Het zet me steeds op scherp of de cliënten duurzaam zijn geholpen.”

De waarde van de praktijkgerichte Action Learning methode in de MBA

Reflecterend op het gebruik van Action Learning tijdens haar studie, benadrukt Christel het belang van deze praktische leermethode:

“Door Action Learning leer je jezelf echt open te stellen voor de vragen en inzichten van je medestudenten. Je bent bij binnenkomst gekleurd, door je eigen praktijk. Een frisse blik van medestudenten uit andere branches helpt je om tunnelvisie te voorkomen en anders te kijken naar organisatievraagstukken.”

MBA versterkt de persoonlijke ontwikkeling

Christel legt uit hoe haar MBA en afstudeeronderzoek haar persoonlijk hebben ontwikkeld:

“Het volgen van een MBA en het doen van een afstudeeronderzoek is een intensief proces en intellectuele uitdaging. Het heeft me geleerd mezelf vast te bijten in bepaalde onderwerpen, te beschouwen en vragen te stellen in plaats van al direct met een oplossing te komen.”

“Ik ben nu veel beter in staat om een probleem op te lossen.”

Het belang van doorzettingsvermogen en planning

Tijdens haar MBA moest Christel ook haar privéleven balanceren, wat niet zonder uitdagingen was. Ze adviseert:

“Je hebt niet de volledige controle op wat er in je studietijd gebeurt. Maar waar je voor jezelf op kunt terugvallen is een goede en strakke planning. Feestdagen, zoals Pasen, zaten er even niet in. Het is dan heel belangrijk om goed te overleggen met het thuisfront en ze in het proces te betrekken, zodat zij ook weten wat ze kunnen verwachten.”

Trots op MBA-prestatie

Christel kijkt met trot terug op haar MBA-prestatie.

“Dat ik het ‘gewoon’ heb gedaan! Ik weet nog goed hoe ik in mijn auto stapte met mijn MBA-afstudeerplan naast mij op de bijrijdersstoel om in te leveren. Dat overweldigende gevoel en de opluchting, dat was zo lekker. Het gaf me vertrouwen voor de verdediging.”

De impact van de MBA op langere termijn

De impact van Christels MBA reikt verder dan het behalen van een diploma; het heeft blijvende veranderingen gebracht in haar professionele leven en de organisaties waarvoor zij werkt. De MBA heeft haar niet alleen geholpen om kritisch te kijken en strategisch te denken, maar ook om duurzame, impactvolle resultaten te creëren voor haar organisatie en omgeving. Christels verhaal is een inspirerend voorbeeld van hoe levenslang leren kan leiden tot zowel persoonlijke als professionele transformatie.

Wil je ook ervaren welke impact Action Learning heeft op jouw manier van denken en handelen en wil je kennis maken met onze MBA? Volg dan een MBA Proefles en ontdek of deze opleiding bij je past.

Business School Nederland

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul je gegevens in om onze maandelijkse nieuwsbrief met nieuws, blogartikelen en publicaties te ontvangen.

"*" geeft vereiste velden aan

7 − 1 =