Terug naar actueel
Impact Stories

‘Nijmegen gaat aan de slag!’

In impact stories door Business School Nederland

MBA Afstudeerproject Nicole Sonneveldt

Tekort voor een tekort

De Gemeente Nijmegen kampte een aantal jaren met een financieel tekort op het budget waarmee zij uitkeringen betaalt. Om het onder financieel toezicht komen te vermijden onderzocht Nicole Sonneveldt hoe dit tekort op te lossen. In 2017 studeerde ze af met haar MBA Action Learning Afstudeerproject met de voorspelling dat de Gemeente Nijmegen vanaf 2020 van het tekort verlost is.

Probleem

Als gevolg van de invoering van een nieuw verdeelmodel BUIG waarmee uitkeringen betaald worden, is er een financieel tekort ontstaan. Bovendien is het aantal uitkeringsgerechtigden ten opzichte van andere gemeenten in Nijmegen toegenomen. Het is een probleem dat de Gemeente Nijmegen een toenemend financieel tekort heeft op het BUIG budget waardoor de gemeente uiteindelijk onder toezicht kan worden gesteld.

In november 2016 besliste de gemeenteraad dat er een plan ontwikkeld moest worden. Het plan dat uitgevoerd is door een projectgroep nam de gemeenteraad op 5 juli 2017 aan. Dit onderzoek is een onderbouwde weergave van het masterplan.

Actie

Op basis van kwalitatief en kwantitatief onderzoek zijn methodes gevonden om de instroom in de uitkering te beperken en de uitstroom te bevorderen. Een steekproef heeft de mogelijkheden van de uitkeringsgerechtigden in beeld gebracht. Tevens zijn de resultaten uit het kwantitatief en kwalitatief onderzoek gecombineerd.

Oplossing

De resultaten uit dit onderzoek zijn:

 • Meer onderzoek bij twijfel of op basis van een signaal;
 • Opvolging van uitkeringsgerechtigden die zich onvoldoende inzetten;
 • Ondersteuning bij de aanvraag van een voorliggende voorziening;
 • Extra incasso kracht;
 • Uitvoering naleving beleidsplan;
 • Verbetering van de interne samenwerking;
 • Inzet op ontwikkeling kans-beroepen;
 • Voorlichting aan WW gerechtigden;
 • Arbeidsparticipatie van psychisch kwetsbaren en statushouders;
 • Gebiedsgericht werken;
 • Verbetering doorstroom van onderwijs en werk;
 • Accountmanagement en acquisitie werkgelegenheid;
 • Door meer mensen in beeld te krijgen komen meer mensen in beweging.

Vanaf 2020, na ontvangst van de reguliere vangnetregeling en het reguliere budget, is er geen tekort meer op het BUIG budget..

Samenvatting

Tekort voor een tekort

Nicole Sonneveldt MBA

Branche: Overheid

Titel dissertation:

Nijmegen gaat aan de slag!

Functie en organisatie tijdens dissertation:

Bureauhoofd Uitkeringsbeheer afdeling Zorg & Inkomen bij gemeente Nijmegen

Huidige functie en organisatie::

Manager Bewonerscontact afdeling Stadsbeheer bij Gemeente Nijmegen

Viva Voce:

31/8/2017

Business School Nederland

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul je gegevens in om onze maandelijkse nieuwsbrief met nieuws, blogartikelen en publicaties te ontvangen.

"*" geeft vereiste velden aan

12 − 2 =