Terug naar actueel
Impact Stories

Persoonlijk en praktijkgericht leren in de MBA maakte Roeland compleet

In impact stories door Business School Nederland

Waarom leer Roeland van Laer? Hij is uit zijn eigen HR-bubbel gestapt tijdens zijn MBA-opleiding bij Business School Nederland (BSN). Destijds was hij Manager Career Centre bij Alliander. In 2016 studeerde hij af. De MBA leerde hem met een multidisciplinaire bril naar urgente vraagstukken te kijken om samen tot een oplossing te komen. Deze holistische benadering hielp Roeland bij het schrijven van zijn MBA-afstudeerproject. Hij onderzocht hoe Alliander het HRM-businessmodel en het daarbij behorende beleid kon aanpassen op de veranderende arbeidsmarkt. Het zorgde zelfs voor een nieuw gedachtegoed, waar hij een boek over schreef ‘Het einde van HRM’.

MBA-keuze voor verbreding

Roeland zat als HR-lijnmanager bij Alliander in een Talent Development Traject en kreeg de kans om een MBA-opleiding te doen. Als eindverantwoordelijke die HR-opgeleid was, zocht hij naar meer verbreding.

“Het was voor mij een eyeopener om veel meer de bedrijfskundige verbanden te gaan zien tijdens de MBA van BSN. Ik heb voor deze opleiding gekozen om het persoonlijke karakter, waarbij ik het gevoel had dat ik veilig kon leren. Ook sprak mij het samen leren met behulp van Action Learning aan. Dat paste bij wie ik ben en bij het ontwikkeltraject.”

MBA-onderzoek voor nieuwe aanpak krapte op arbeidsmarkt

De titel van Roelands MBA-afstudeeronderzoek was: ‘Working apart together bij Alliander in een veranderende arbeidsmarkt’.

“De arbeidsmarkt is sterk veranderd en hierdoor ingewikkelder geworden om op in te spelen. Er heeft bijvoorbeeld een verschuiving plaatsgevonden van vaste medewerkers naar meer flexmedewerkers. Toen ik onderzoek deed was maar liefst 34 procent van de mensen op een flexibele basis werkzaam en veel organisaties hielden hier geen rekening mee in het HR-beleid. Daarnaast ontstonden er door de diversiteit op de arbeidsmarkt andere wensen, onder andere in waar mensen werken. Denk aan mensen die werkzaam zijn vanaf verschillende (internationale) locaties of thuis willen werken. Bij Alliander was de urgentie dat er grote behoefte was aan technisch personeel. Alleen het probleem was dat de technici er niet waren, of er wel waren maar een andere baan hadden of onvoldoende waren opgeleid.”

“Door de krapte op de arbeidsmarkt kon Alliander niet meer alleen kijken naar de werving van vaste medewerkers, maar moest zij kijken naar de totale arbeidsmarkt. Dat vroeg om een ander HRM-business model waar de HR- en wervingsstrategie op gebaseerd kon worden.”

Het betrekken van de organisatie bij MBA-afstudeeronderzoek

Roeland is op een pijnpunt gaan zitten, namelijk op het tekort aan technisch personeel.

“Mensen komen pas in beweging als het echt niet lekker voelt en ze de urgentie van het probleem inzien. We zagen dat het roer om moest. Pas dan kregen we meer controle en konden we betere invulling geven aan de recruitmentaanpak om zo meer technisch personeel te verwerven.”

Impactvolle verandering met strategisch sourcing model

In zijn MBA-onderzoek keek Roeland hoe je werving anders kan structureren en organiseren. Hierbij koos hij voor een integrale aanpak en ontwierp hij een strategisch sourcing model voor het optimaal ontsluiten van de arbeidsmarkt.

“Zo kwam er veel meer focus op de daadwerkelijke doelgroepen, waar we de HR-, inkoop- en wervingsstrategie en workforce planning op konden aanpassen. We hebben de organisatie van het recruitment team veranderd. Vast en flex werden bij elkaar gebracht en opleidingstrajecten hebben we gekoppeld aan de werving.”

“Hiermee kon Alliander (jonge) instroom omscholen of bijscholen tot gekwalificeerde technici die op de arbeidsmarkt niet beschikbaar waren.”

De invloed van de MBA op huidige functie

Na zijn MBA kreeg Roeland een nieuwe baan bij Labor Redimo. Dit bedrijf biedt expertise om alle vraagstukken rondom het organiseren van externe inhuur, talent acquisition en total workforce management voor organisaties op te lossen. In hoeverre is de MBA nog van invloed op zijn nieuwe functie?

“Vanuit mijn consultancy rol help ik organisaties met het ontwerpen en implementeren van innovatieve HR-strategieën en –oplossingen. De MBA-opleiding en de bedrijfskundige inzichten/tools die ik daarbij heb opgedaan, zet ik in voor onze analyses voorafgaand aan het advies. We kijken hierbij met een multidisciplinaire bril, dus vanuit verschillende disciplines. Bijvoorbeeld vanuit vaste werving en externe inhuur. Ook hier kijken we hoe je vanuit de urgentie bepaalde keuzes maakt voor je HR- of inkoopbeleid.”

Van MBA-onderzoek naar publicatie ‘Het einde van HRM’

Het MBA-afstudeeronderzoek is de inspiratiebron van Roeland geweest voor het schrijven van zijn boek: ‘Het einde van HRM’. Wat heeft hem geprikkeld?

“Zoals mijn intern begeleider Corné van Hest destijds zei, ik ben een ‘believer’ van dit gedachtegoed op HR-beleid wat ontstaan is vanuit mijn onderzoek. Ik wil dit graag overbrengen aan andere mensen. In het boek presenteer ik een compleet nieuw model voor het organiseren van werk in organisaties. De wereld verandert steeds sneller. Hoe pas je de HR-strategie hierop aan? De COVID-19 crisis heeft de noodzaak van HR om de uitdagingen van de workforce of the future aan te gaan en zichzelf opnieuw uit te vinden nog groter gemaakt. Het boek bevat veel praktijkvoorbeelden en -ervaringen dat belangrijke veranderingen laat zien. En beschrijft een nieuw model om tot een werkzame en duurzame totale workforce strategie te komen.”

De kracht van Action Learning

Het schrijven van zijn MBA-afstudeerproject heeft hij multidisciplinair aangepakt met behulp van de praktijkgerichte leermethode Action Learning.

“Zo heb ik er een inkoop-, marketing- en financeprofessional bij betrokken. Op de manier kijk je met elkaar naar het probleem en de oplossing. Een afstudeerproject van BSN schrijf je nooit alleen met Action Learning! Natuurlijk staat het op mijn naam, maar door deze methode kijk je steeds met elkaar wat werkt en wat niet. Er zit een sterke leerlus in, je leert van en met elkaar.”

“Ik benader zaken nooit meer vanuit één invalshoek maar altijd vanuit een holistische benadering.”

Roeland is ervan overtuigd dat de kwaliteit van zijn onderzoek echt anders geworden zou zijn, als hij niet de MBA van BSN had gevolgd.

“Alle onderdelen en vakken die in de MBA-opleiding zaten, hielpen mij in het ontwikkelproces. Niet alleen voor mijzelf, maar ook voor de afdeling. Daardoor krijg je automatisch structuur in je aanpak. Zonder de MBA was er veel minder structuur geweest. En ik durf ook wel te zeggen, dat mijn boek er dan waarschijnlijk niet was geweest.”

De kracht van samenwerking en diversiteit

Met enthousiasme kijkt Roeland terug op zijn sparringsmomenten met zijn studiegenoten in zijn subset.

“Het leuke was dat ik een divers samengestelde subset had, ik als HRM’er tussen een techneut, controller, financieel manager en iemand van defensie. Dat was reuze interessant zo’n groep bij elkaar. Iedereen kijkt vanuit een heel andere invalshoek naar vraagstukken. Je krijgt enorm veel nieuwe impulsen wat je uit je eigen wereld haalt.”

Persoonlijke ontwikkeling door de MBA maakt compleet

Roeland vertelt hoe hij in zijn persoonlijk ontwikkeltraject leerde van binnen naar buiten en van buiten naar binnen te kijken, om vraagstukken vanuit een multidisciplinaire bril te onderzoeken.

“Op een gegeven moment ben je zo vereenzelvigd met wie je als professional bent, omdat je zo in die eigen bubbel zit.

“Door deze MBA-opleiding ben ik veel completer geworden.”

“Je ontdekt dat hoe jij het ziet niet persé de waarheid is. Jouw waarheid kan ook veranderen, doordat je je blik verbreedt door de verschillende perspectieven. En als je die perspectieven samenbrengt heb je een veel mooiere oplossing te pakken.”

Trots blikt hij terug op zijn afstudeerperiode:

“Wat ik gaaf vind, is dat je een bepaalde aanpak hebt bedacht waar interesse voor is en dat je andere hiermee kan inspireren. En trots dat ik dat heb weten door te vertalen in een boek.”

Balans tussen studie werk en privéleven

De grootste uitdaging lag voor Roeland in de combinatie studie, werk en zijn privéleven. Hoe hield hij het in balans?

“Ik heb slim gestudeerd door het in stukjes op te knippen. Zondag blokte ik vaak voor de studie, doordeweeks was ik aan het werk en las ik alleen voor de studie en soms deed ik even 1 of 2 weken niets om mezelf te ontspannen en op te laden. Zo deed ik dat ook voor mijn boek, alles stap voor stap, paragraaf voor paragraaf.“

Adviezen voor toekomstige MBA-Studenten en organisaties

Een mooi advies aan organisatie en toekomstige studenten voor het aanpakken van vraagstukken.

“Ga uit je comfortzone, durf multidisciplinair te kijken en zoek inspiratie bij andere organisaties. Vlieg vraagstukken nou eens volledig anders aan. Dus voeg er een nieuwe dimensie aan toe, zodat anderen er ook weer van kunnen leren.”

MBA-reis met blijvende invloed

Roeland van Laer’s reis door de MBA heeft niet alleen zijn professionele vaardigheden verscherpt, maar heeft ook een blijvende invloed op zijn visie en aanpak in de dynamische wereld van personeelsbeheer. Zijn vermogen om kritisch en innovatief te denken, gevormd tijdens zijn studie, is een geweldig voorbeeld voor huidige en toekomstige MBA-studenten. Door het succesvol toepassen van zijn leerervaringen laat Roeland zien dat de ware waarde van een MBA ligt in de praktische integratie van kennis en de moed om traditionele grenzen te verleggen, wat essentieel is in het huidige zakelijke klimaat.

Wil je ook eens ervaren wat Action Learning doet voor jouw manier van denken en handelen en wil je kennis maken met onze MBA? Volg dan een MBA Proefles en ontdek of deze opleiding bij je past.

Business School Nederland

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul je gegevens in om onze maandelijkse nieuwsbrief met nieuws, blogartikelen en publicaties te ontvangen.

"*" geeft vereiste velden aan

8 − 7 =