Incompany programma Fit For the Future

Elke organisatie verdient een prachtige toekomst

Het Incompany programma Fit For the Future behandelt een hedendaagse benadering van, en vaardigheden om strategisch te managen, waarbij deelnemers onder begeleiding van een vast team kerndocenten met elkaar op reis gaan. Strategisch managen is een competentie die steeds belangrijker wordt voor leiders, vanwege de alsmaar toenemende turbulentie waar organisaties mee te maken hebben. Aan de hand van nieuwe theorieën en inzichten ontwikkelen deelnemers met elkaar een gemeenschappelijke taal, ideeën en plannen om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Gedurende die reis leren deelnemers nieuwe inzichten en vaardigheden die ze kunnen blijven gebruiken bij strategische vraagstukken in de toekomst.

Programma

Doel
Dit inspirerende programma heeft twee samenhangende doelen:

 • Het versterken van de competenties op het gebied van strategisch managen van leiders bij één organisatie, zodat zij met elkaar in staat zijn om hun organisatie toekomstbestendig te maken.
 • Het maken van nieuwe keuzes over strategische aandachtsgebieden bij één organisatie om die organisatie toekomstbestendiger te maken.

De deelnemers leren individueel en collectief, waar de organisatie als geheel ook weer voortuitgang mee boekt. Om vast te stellen of het Incompany programma Fit For the Future voor jouw organisatie relevant kan zijn, beantwoord dan de volgende vragen:

 1. Merken jullie een alsmaar groeiende dynamiek in de omgeving van je organisatie, bijvoorbeeld door nieuwe technologieën, veranderende wet- en regelgeving, politieke instabiliteit e.d.?
 2. Slaagt je bedrijf of instelling er steeds minder makkelijk in om aantrekkelijk te blijven voor klanten, medewerkers of business partners?
 3. Slaagt je bedrijf er steeds minder makkelijk in om goede prestaties te leveren en gezond te blijven?
 4. Huurt je organisatie regelmatig consultants in voor het maken en doorvoeren van strategische keuzes?
 5. Is het nodig dat jullie leiders hun kennis op het gebied van strategisch management actualiseren om de uitdagingen die de hedendaagse turbulentie met zich meebrengt aan te kunnen?

Als het antwoord bij meerdere van deze vragen Ja luidt, neem dan eens contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Onderwerpen
Het Incompany programma Fit For the Future behandelt nieuwe theorieën voor strategisch managen zoals:

 • een strategisch raamwerk voor het verkrijgen van een holistisch beeld op je organisatie;
 • de kerntaken van leiders bij het streven naar toekomstig succes;
 • de bouwstenen waar leiders keuzes over kunnen maken om te zorgen voor toekomstig succes;
 • het belang van aantrekkelijkheid en gezondheid voor toekomstig succes;
 • een aanpak om strategisch te kunnen managen.

Aan de hand van nieuwe theorieën komen praktische instrumenten aan de orde waar de deelnemers al direct mee aan de slag kunnen gaan in hun eigen praktijk. De materie die wordt behandeld is gebaseerd op het boek van Norbert Greveling en Roland Bushoff Strategisch managen in turbulente tijden, Leren je organisatie toekomstbestendig te maken (2019, Management Impact). Beiden zijn bovendien kerndocent bij dit programma.

cover boek Strategisch managen in turbulente tijden

Opzet van het programma
Met elkaar leren, denken, handelen om je organisatie toekomstbestendiger te maken en daarop reflecteren. Vanuit dat oogmerk is een programma ontwikkeld met zes blokken van twee dagen, waarbij elk blok steeds specifieke thema’s heeft:

 1. Strategisch raamwerk, aantrekkelijkheid en gezondheid
 2. Het operationeel model en het samenwerkingsmodel
 3. Het bedrijfsspel en het organisatieconstruct
 4. Het business- en het organisatiemodel
 5. Ambities en drijfveren
 6. Strategisch managen als proces

De twee kerndocenten zijn gespecialiseerd in strategisch management, waarbij tevens een gastdocent optreedt bij elk blok, afgestemd op de behoeften van deelnemers. Er is voldoende gelegenheid voor deelnemers om in groepen te werken en inzichten en ervaringen uit te wisselen. Tussen de blokken door krijgen deelnemers opdrachten mee om de opgedane kennis toe te passen in hun eigen organisatie. Daarbij krijgen ze coaching en begeleiding van de docenten.

Na afronding van het Incompany programma Fit For the Future:

 • Hebben deelnemers inzicht in strategische thema’s zoals op het gebied van digitalisering, nieuwe economieën en duurzaamheid en begrijpen zij de impact daarvan op de strategische aandachtsgebieden van hun eigen organisatie.
 • Begrijpen deelnemers hoe ze de sterke en zwakke punten, evenals de gezondheid en aantrekkelijkheid van hun organisatie kunnen vaststellen en hebben ze prioriteiten vastgesteld om daar verbetering in aan te brengen.
 • Onderkennen deelnemers belangrijke en relevante strategische vraagstukken die samenhangen met de toekomstbestendigheid van hun organisatie.
 • Beschikken deelnemers over een aanpak om strategisch te managen en weten zij die toe te passen.
 • Hebben deelnemers anders leren kijken naar hun organisatie, nieuwe inzichten gekregen en mogelijkheden geïdentificeerd voor innovatie.
 • Beschikken deelnemers over kennis en instrumenten om de eigen organisatie te adviseren en toekomstbestendiger te maken.
 • Begrijpen deelnemers welke veranderingen nodig zijn om de toekomstbestendigheid van hun bedrijf/instelling te versterken en hebben inzicht in de prioriteiten om die veranderingen in te zetten.
 • Hebben deelnemers zelf al veranderingen geïnitieerd en mogelijk ook al gerealiseerd.

Idealiter ligt er na afloop bovendien een concreet en door de deelnemers gedragen plan van aanpak voor het versterken van de toekomstbestendigheid van hun eigen organisatie.

Alternatief
Deze opleiding wordt in een aangepaste variant ook aangeboden als Post-MBA programma Fit For the Future, waar deelnemers zich individueel voor kunnen inschrijven. Klik hier als je daar meer over wilt weten.

Profiel

Voor wie is het Incompany programma Fit For the Future bedoeld?
Het Incompany programma Fit For the Future is bedoeld voor een groep (aankomende) leiders van één organisatie die met elkaar hun bedrijf of instelling toekomstbestendiger willen maken en hiervoor een aanpak en gemeenschappelijke taal willen leren. Dat kan een organisatie zijn in de (semi-)publieke of private sector met een omvang van 100 – 2.500 medewerkers. Deelnemers kunnen directieleden en senior leidinggevenden zijn van die organisatie, maar ook getalenteerde/visionaire professionals die hun organisatie vooruit willen helpen.

Dit is iets voor jouw organisatie als er:

 • een concrete aanleiding is voor een strategische heroriëntatie, zonder dat daarbij sprake hoeft te zijn van hoge urgentie omtrent strategische keuzes die gemaakt moeten worden;
 • voldoende leiders zijn die zich met elkaar willen bekwamen in strategisch managen om hun organisatie toekomstbestendiger te maken;
 • een sponsor binnen de organisatie is die wil investeren in de strategische competenties van leiders en hun individuele ontwikkeling hand en hand wil laten gaan met de ontwikkeling van de organisatie.

Toelatingseisen
Belangrijk is dat voldoende deelnemers een MBA of vergelijkbare opleiding/ervaring achter de rug hebben en bereid zijn om over hun eigen organisatie te praten. Voorafgaand aan deze opleiding vindt een intakegesprek plaats om de leerdoelen van individuele deelnemers vast te stellen.

Docenten

De docenten van het Incompany programma Fit For the Future, Norbert Greveling en Roland Bushoff, zijn tevens de auteurs van het eerdergenoemde boek. Beiden hebben een uitstekende staat van dienst als leider en consultant in hun vakgebied en zijn bovendien al jarenlang als docent verbonden aan Business School Nederland op het gebied van strategisch management. Op basis van specifieke vraagstukken en/of behoeften bij de opdrachtgever, treden per blok ook gastdocenten op. Dit kunnen dus ook medewerkers van de eigen organisatie zijn. De afstemming van hun inbreng in het programma wordt verzorgd door de docenten.

Ir. Roland Bushoff, docent Strategisch Management bij Business School NederlandIr. Roland Bushoff
Roland (1961) begeleidt organisaties als management consultant bij het maken en realiseren van strategische keuzes en veranderingen. Tijdens zijn loopbaan heeft hij op dit terrein meer dan honderd organisaties ondersteund, voornamelijk in de financiële sector. Gebaseerd op zijn jarenlange ervaring met het herinrichten van organisaties, laat hij ontwerpen en realiseren van veranderingen hand in hand gaan. Een efficiënte bedrijfsvoering en een sterke commerciële gerichtheid staan daarbij centraal. Roland voelt zich zeer betrokken bij de organisaties waar hij adviseert en combineert een pragmatische aanpak met een sterk theoretische ondergrond. Hij heeft lange tijd gewerkt als partner bij Twynstra Gudde en later vanuit Voogt Pijl & Partners. Hij is tevens mede initiatiefnemer van GPSM, grondleggers en professionals in strategisch managen. Daarnaast is hij als Associate Professor voor strategisch management verbonden aan Business School Nederland, waar hij lesgeeft in het MBA programma en inmiddels honderden studenten heeft begeleid bij hun afstuderen. Roland heeft Technische Bedrijfskunde gestudeerd aan de TU/Eindhoven.

Dr. ir. Norbert Greveling, docent Strategisch Management bij Business School NederlandDr. ir. Norbert Greveling
Norbert (1961) adviseert bestuurders en directies bij strategische vraagstukken en begeleidt hen met de realisatie van voorgenomen strategische veranderingen. Inmiddels heeft hij vele honderden, grote, kleine, internationale en lokale organisaties in het bedrijfsleven en de zorg geadviseerd en ondersteund. Belangrijk aandachtsgebied is het versterken van toekomstbestendigheid, waarbij hij de laatste jaren veel aandacht heeft besteed aan strategische wendbaarheid, samenwerking en innovatie. Norbert heeft jarenlang leiding gegeven aan de IBM Consulting Group en werkte als senior partner bij Twynstra Gudde. In 2004 heeft hij adviesbureau Business Fit-ality opgericht. Hij is tevens mede initiatiefnemer van GPSM, grondleggers en professionals in strategisch managen. Naast zijn werk als adviseur denkt en schrijft hij graag over strategische managementvraagstukken, wat heeft geresulteerd in een aantal managementboeken. Sinds 2013 is hij als docent strategisch management verbonden aan Business School Nederland, voornamelijk in het DBA en het mini-MBA programma. Hij heeft Technische Bedrijfskunde gestudeerd en is daar ook in gepromoveerd aan de TU/Eindhoven.

Praktische informatie

Startdata
In overleg te bepalen.

Studieduur, locatie en studiebelasting
De studie beslaat een periode van zes maanden, waarbij maandelijks een blok met twee aaneengesloten lesdagen wordt verzorgd van 9.30 – 16.30 uur. De locatie wordt in overleg vastgesteld, waarbij de kosten van externe faciliteiten niet zijn meegenomen in de benodigde investering voor dit programma. Tussen de blokken door worden opdrachten verstrekt aan deelnemers om de opgedane kennis en inzichten toe te passen in de eigen praktijk. Dat vraagt aanvullend één à twee dagen per maand van elke deelnemer, incl. de coaching die de deelnemer ontvangt van één van de kerndocenten.

Groepssamenstelling en sponsorship
Voor een zo rijk mogelijke interactie tussen docenten en deelnemers en tussen deelnemers onderling hebben groepen een omvang van 10-18 deelnemers. Bij dit programma is het belangrijk dat er een sponsor binnen je organisatie is, met wie de kerndocenten tussentijds afstemming kunnen hebben om de beoogde individuele en organisatieontwikkeling zo goed mogelijk te laten verlopen.

Belangstelling?
Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw organisatie? Laat het ons weten via info@bsn.eu.

Investering en fiscale aspecten van scholing
De benodigde investering in het Incompany programma Fit For the Future is afhankelijk van het aantal deelnemers en bedraagt:

 • EUR 12.500,- per deelnemer, bij 10-12 deelnemers;
 • EUR 11.500,- per deelnemer, bij 13-15 deelnemers;
 • EUR 10.500,- per deelnemer, bij 16-18 deelnemer.

Bedrijven kunnen de kosten van een cursus of opleiding integraal als zakelijke kosten opvoeren.

Executive MBA

Merel van der Ham
Programmavoorlichting
E-mail: merel@bsn.eu
Tel: 0344-579044

“Ik schat dat mijn ALPen en dissertation van grote waarde geweest zijn voor mijn organisatie – omgerekend komt deze bijdrage neer op ongeveer 250.000 euro.”

Agnes Bolderman MBA

BSN Alumna Executive MBA, LinkedIn-profiel

Share This