Incompany Fit for the Future

Individuele en organisatieontwikkeling gaan hand in hand

De incompany opleiding Fit for the Future behandelt een hedendaagse benadering en vaardigheden voor strategisch management, waarbij deelnemers onder begeleiding van een vast team kerndocenten met elkaar op reis gaan. Aan de hand van nieuwe theorieën en inzichten ontwikkelen deelnemers met elkaar een gemeenschappelijke taal plus ideeën en plannen om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Gedurende die reis leren deelnemers nieuwe inzichten en vaardigheden die ze kunnen blijven gebruiken bij strategische vraagstukken in de toekomst.

Programma

Onderwerpen
De Incompany opleiding Fit for the Future behandelt de volgende onderwerpen:

 • Holistisch kijken naar een organisatie vanuit strategische vensters
 • Aantrekkingskracht en gezondheid van organisaties
 • Een aanpak voor strategisch management

Opzet van het programma
Met elkaar leren, denken, handelen om je organisatie toekomstbestendiger te maken en daarop reflecteren. Vanuit dat oogmerk is een programma ontwikkeld met zes blokken van twee dagen, waarbij elk blok steeds een specifiek thema heeft:

 1. Een holistische benadering van organisaties
 2. Het speelveld, het spel en de spelregels
 3. Waardecreatie voor klanten, business partners, medewerkers en stakeholders
 4. Drijfveren en ambitie
 5. Innovatie
 6. Borgen van strategisch management

Het programma wordt verzorgd door twee kerndocenten die zijn gespecialiseerd in strategisch management, waarbij tevens een gastdocent optreedt bij elk blok, afgestemd op de behoeften van deelnemers. Er is voldoende gelegenheid voor deelnemers om in groepen te werken en inzichten en ervaringen uit te wisselen.
Tussen de blokken door krijgen deelnemers opdrachten mee om de opgedane kennis toe te passen in hun eigen organisatie. Daarbij krijgen ze coaching/begeleiding van de docenten.

Na afronding van de Incompany opleiding Fit for the Future:

 • Hebben deelnemers inzicht in relevante macro ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en nieuwe economieën en begrijpen zij de impact daarvan op hun eigen organisatie.
 • Begrijpen deelnemers hoe ze de sterke en zwakke punten, evenals de gezondheid en aantrekkingskracht van hun organisatie kunnen vaststellen en hebben ze prioriteiten vastgesteld om daar verbetering in aan te brengen.
 • Onderkennen deelnemers belangrijke en relevante strategische vraagstukken die samenhangen met de toekomstbestendigheid van hun organisatie.
 • Beschikken deelnemers over een aanpak voor strategisch management en weten die toe te passen.
 • Hebben deelnemers anders leren kijken naar hun organisatie en mogelijkheden geïdentificeerd voor innovatie.
 • Beschikken deelnemers over kennis en instrumenten om de eigen organisatie te adviseren en toekomstbestendiger te maken.
 • Begrijpen deelnemers welke veranderingen nodig zijn om de toekomstbestendigheid van hun bedrijf/instelling te versterken en hebben inzicht in de prioriteiten om die veranderingen in te gaan zetten.
 • Hebben deelnemers zelf al veranderingen geïnitieerd en mogelijk ook al gerealiseerd.

Idealiter ligt er na afloop bovendien een concreet en door de deelnemers gedragen plan van aanpak voor het versterken van de toekomstbestendigheid van de eigen organisatie.

Alternatief
Deze opleiding wordt in een aangepaste variant ook aangeboden als post MBA opleiding, waar deelnemers zich individueel voor kunnen inschrijven. Klik hier als je daar meer over wilt weten.

Profiel

Voor wie is het Incompany programma Fit-for-the-Future bedoeld?
Het Incompany programma Fit-for-the-Future is bedoeld voor een groep (aankomende) leiders van één organisatie die met elkaar hun bedrijf of instelling toekomstbestendiger willen maken en een aanpak en gemeenschappelijke taal willen leren om dat in de toekomst te kunnen blijven doen. Dat kan een organisatie zijn in de (semi-)publieke of private sector met een omvang van 250 – 2.500 medewerkers. Deelnemers kunnen directieleden en senior leidinggevenden zijn van die organisatie, maar ook getalenteerde/visionaire professionals die hun organisatie vooruit willen helpen.

Dit is iets voor jouw organisatie als er:

 • Een concrete aanleiding is voor een strategische heroriëntatie, zonder dat daarbij sprake hoeft te zijn van hoge urgentie omtrent strategische keuzes die gemaakt moeten worden.
 • Voldoende leiders zijn die zich met elkaar willen bekwamen in strategisch management om hun organisatie toekomstbestendiger te maken.
 • Een sponsor is die wil investeren in de strategische competenties van leiders en hun individuele ontwikkeling hand en hand wil laten gaan met de ontwikkeling van de organisatie.

Toelatingseisen
Belangrijk is dat voldoende deelnemers een MBA of vergelijkbare opleiding achter de rug hebben en bereid zijn om over hun eigen organisatie te praten. Voorafgaand aan deze opleiding vindt een intake gesprek plaats om de leerdoelen van individuele deelnemers vast te stellen.

Praktische informatie

Startdata
In overleg te bepalen.

Studieduur, locatie en studiebelasting
De incompany opleiding Fit for the Future beslaat een periode van 6 maanden, waarbij maandelijks een blok met twee aaneengesloten lesdagen wordt verzorgd van 9.30 – 16.30 uur. De locatie wordt in overleg vastgesteld, waarbij de kosten van externe faciliteiten niet zijn meegenomen in de benodigde investering voor dit programma.
Tussen de blokken door worden opdrachten verstrekt aan deelnemers om de opgedane kennis en inzichten toe te passen in de eigen praktijk. Dat vraagt aanvullend 1 à 2 dagen per maand van elke deelnemer, incl. de coaching die de deelnemer ontvangt van één van de kerndocenten.

Groepssamenstelling en sponsorship
Voor een zo rijk mogelijke interactie tussen docenten en deelnemers en tussen deelnemers onderling hebben groepen een omvang van 10-18 deelnemers.

Bij dit programma is het belangrijk dat er een sponsor is, met wie de kerndocenten tussentijds afstemming kunnen hebben om de beoogde individuele en organisatieontwikkeling zo goed mogelijk te laten verlopen.

Investering en fiscale aspecten van scholing
De benodigde investering in het Incompany programma Fit-for-the-Future is afhankelijk van het aantal deelnemers en bedraagt:

 • EUR 12.500,- per deelnemer, bij 10-12 deelnemers;
 • EUR 11.500,- per deelnemer, bij 13-15 deelnemers;
 • EUR 10.500,- per deelnemer, bij 16-18 deelnemer.

Bedrijven kunnen de kosten van een cursus of opleiding integraal als zakelijke kosten opvoeren.

Executive MBA

Merel van der Ham
Programmavoorlichting
E-mail: merel@bsn.eu
Tel: 0344-579044

“Ik schat dat mijn ALPen en dissertation van grote waarde geweest zijn voor mijn organisatie – omgerekend komt deze bijdrage neer op ongeveer 250.000 euro.”

Agnes Bolderman MBA

BSN Alumna Executive MBA, LinkedIn-profiel

Share This