Terug naar actueel
MBA-projecten

‘De grootste winst van de MBA is het proces van samenwerken’

In mba-projecten door Business School Nederland

Als plaatsvervangend Commandant Recherche bij de Koninklijke Marechaussee (KMar) afstuderen in het Marechausseemuseum, Kim Moerman deed het in 2021! Hij slaagde zelfs Cum Laude voor zijn MBA-opleiding. Een mooie kers op de taart, maar voor Kim niet het waardevolste van zijn MBA-reis. Het gaat om het proces met elkaar. Zo ondervond hij ook tijdens zijn Action Learning Afstudeerproject, waarbij hij voor de KMar onderzocht hoe de opsporing zich kan professionaliseren op tactisch en strategisch niveau.

Wat was voor jouw de reden om je MBA te starten?

“De belangrijkste reden dat ik een MBA-opleiding ben gaan doen was de persoonlijke ontwikkeling. Ook wilde ik blijven doorgroeien in mijn carrière. Als leidinggevende was ik op zoek naar meer fundament en theoretische kennis op het gebied van beleid en management. Daarnaast was het voor mij belangrijk om mijn masterdiploma en titel te behalen; dat helpt in je carrière en wordt min of meer ook vereist in de functie die ik heb.”  

Waarom koos je voor Business School Nederland?

“Ik zocht naar een MBA-opleiding waar ik de studie kon combineren met mijn werk en wat meerwaarde opleverde voor de organisatie. Dus een opleiding waar ik direct kon toepassen en implementeren paste daar het beste bij. Zo ben ik de oriëntatie gestart en kwam ik uit bij BSN die in de opleiding gelijk de relatie legt naar de praktijk. De MBA-Belevingssessie met docent Paul Turken, die ik volgde voordat ik van start ging, heeft die praktijkgerichtheid bevestigd en mij over de streep getrokken.”

Wat doe je precies als Plaatsvervangend Commandant Brigade Recherche bij de Koninklijke Marechaussee?

“De brigade is een grote eenheid binnen de Marechaussee. Als Plaatsvervangend Commandant Brigade Recherche neem ik o.a. de taken waar van Commandant Brigade Recherche wanneer diegene afwezig is. Ik focus mij primair op sturing van interne zaken. Wat hebben de afdelingen van de brigade recherche nodig om hun werk goed te kunnen doen? Denk aan middelen, faciliteiten, opleidingen/trainingen, dus die die hele brede ondersteuning op het gebied van HR en logistiek. Daarnaast ben ik mede verantwoordelijk voor het beleid en sturing op de uitvoering van het recherchewerk, de onderzoeken die lopen en organisatie bij de samenwerking met verschillende stakeholders en ketenpartners.”

Hoe heb je Viva Voce ervaren in het Marechausseemuseum?

“Het plaatje was compleet met mijn familieleden, directe collega’s en subsetgenoten om me heen. Een bijzondere setting om zo te mogen afstuderen. Ik had gezonde spanning, maar dat hield mij scherp. Met plezier heb ik gepresenteerd. Ik wist de urgentie van het onderzoek goed over te brengen, zo bleek uit de feedback en reacties. Het was dus een geslaagde dag en precies gelopen, zoals ik had gehoopt.” 

Mijn onderzoek voor de Koninklijke Marechaussee (KMar) verdedigen in het Marechausseemuseum in Buren was de kers op de taart om mijn MBA af te sluiten!

Welk urgent complex probleem heb jij met je dissertation MBA-project opgepakt?

“Mijn titel van mijn dissertation MBA-project was: ‘Professionaliseren van de opsporing op tactisch en strategisch niveau binnen de Koninklijke Marechaussee’. Het onderzoeksprobleem startte met de signalering dat de taak ‘opsporing’ niet hoog op de agenda leek te staan binnen de KMar en de urgentie voor verbeteringen en ondersteuning leek te ontbreken. Maar het probleem bleek veel complexer te zijn door externe factoren. De criminaliteit professionaliseert door samenwerkingsverbanden en globalisering, waardoor ook het opsporingswerk steeds complexer wordt. Wat moet het antwoord van de marechaussee zijn om daar op te reageren en die criminaliteit aan te pakken? Daar tegenover heb ik gekeken hoe de opsporing zich kan professionaliseren gericht op tactisch en strategisch niveau, omdat deze lagen een belangrijk aandeel hebben op de sturing van die opsporing.”

Hoe heb je mensen in je organisatie meegekregen in je onderzoek?

“Al aan het begin van het onderzoek heb ik collega’s met verschillende functies (veelal met een recherche achtergrond) op tactisch en strategisch niveau betrokken. Dit heb ik onder andere gedaan aan de hand van een Action Learning sessie waarin ik collega’s heb gevraagd: waar ligt de kern van het probleem en wat zou voor jou het belangrijkste zijn om aan te pakken; waar ligt de urgentie?  Met dat uitgangspunt ben ik open en verdiepende vragen gaan stellen. Ik heb hier geprobeerd vooral mijn collega’s aan het woord te laten en zelf meer te fungeren als gespreksleider.”

Ik denk dat het heel belangrijk is mensen vroegtijdig mee te nemen in je onderzoek om al een zaadje in het hoofd te planten om daadwerkelijk een verandering in gang te kunnen zetten.

Welke veranderingen heeft jouw dissertation en de MBA jouw organisatie gebracht?

“Dit werd mij ook gevraagd tijdens de verdediging. Ik kan het nog niet concreet duiden, maar ik denk dat dit onderzoek al waardevol is; met name door de conclusies waar je met zijn allen op kunt voortborduren. Het onderzoek is een proces waar je samen onderdeel van uitmaakt. Door collega’s te interviewen, neem je ze direct mee in het onderzoek en maak je ze bewust van het probleem. Je ziet dat er besef in de urgentie van het probleem ontstaat en dat mensen inzien dat het onderwerp een vervolg nodig heeft. Indirect zie je vervolgacties en initiatieven ontstaan op verschillende niveaus in de organisatie. Om het implementatieplan een verder vervolg te geven, ga ik het in de organisatie presenteren en delen.”

Hoe vond je het om Action Learning toe te passen in de MBA?

“Deze aanpak was enigszins herkenbaar voor mij, omdat we in verhoren ook technieken gebruiken die aansluiten bij Action Learning. Zo is ook de strategie bij verhoren dat we open vragen stellen, wegblijven van aannames en invullingen doen, en zo objectief mogelijk blijven, waardoor je echt die onderliggende problematiek naar voren kunt halen. Dat hield mij wel scherp om te voorkomen dat ik tijdens Action Learning sessies mijn eigen meningen en ervaringen liet doorschemeren.”

Action Learning is een waardevolle methode om echt tot de kern van het probleem te komen en niet aan symptoombestrijding te doen.

Wat bedoel je precies met symptoombestrijding?

“Wat je vaak in organisaties ziet, is dat mensen te snel naar de oplossing en uitvoering gaan. Ik weet dat je hier vaak toe gedwongen wordt door strakke deadlines, maar om tot een goede oplossing te komen voor het echte probleem moet je langer stilstaan. Dan kom je erachter dat het probleem op een veel diepere laag in de organisatie ligt, dan in eerste instantie wordt gedacht.”

Wat is voor jou persoonlijk de grootste winst van de MBA?

“De MBA heeft mij theoretische concrete concepten/modellen en een fundament gegeven, waardoor ik zaken beter kan plaatsen en onderbouwen en anders naar probleemsituaties kijk. Daarnaast weet ik het makkelijker naar mijn werk te vertalen, omdat je tijdens de opleiding continu oefent om alles wat je leert direct te koppelen aan je eigen organisatievraagstukken.”

Daarnaast is de grootste winst van deze opleiding het proces van samenwerken.

In hoeverre heeft jouw subset toegevoegde waarde voor jou gehad?

“Het is heel waardevol geweest om te leren van mensen uit andere organisaties met verschillende ervaringen en perspectieven. Daarom koos ik ook voor deze opleiding, waarin je die setting hebt en koos ik niet voor een interne opleiding bij defensie waar de kans bestaat dat je meer vanuit hetzelfde perspectief kijkt. Het is ook mooi hoe je elkaar in het leerproces helpt; dit heeft er zeker aan bijgedragen dat we allemaal zijn afgestudeerd in dit jaar. We hadden een hechte subset waar vriendschappen zijn ontstaan.”

Wat was je grootste uitdaging tijdens je MBA-reis?

“De uitdaging zat hem voor mij in de combinatie van werk, studie en privé. Ik moest behoorlijk wat ballen hooghouden; twee jonge kinderen, net een nieuwe (intensieve) functie en de studie. Het is de kunst om het dan allemaal in goede banen te leiden. Ik heb concessies moeten doen; het sociale leven moeten afschalen, uiteraard in overleg met mijn vrouw, een heel belangrijk fundament. Ook heb ik er uiteindelijk bewust voor gekozen de studie iets te vertragen. Dat gaf mij de ruimte om een goed onderzoeksvoorstel neer te leggen en om er daarna vol gas voor te gaan.”

Stel je had vóór je MBA deze uitdaging op je bord gekregen. Zou je het dan anders hebben gedaan? Was de kwaliteit dan anders geworden?

“Ja, absoluut. Ik denk dat het fundament van mijn onderzoek dan anders was geweest, zonder de Action Learning methode en Research Methodologie. Ik had mensen dan minder betrokken en meegenomen in het proces en was tot een andere oplossing gekomen, omdat ik een heel andere perceptie had gehad van het daadwerkelijke probleem.”

Heb je advies voor organisaties met een vergelijkbaar probleem?

“Ja, het advies is: kijk wat het fundamentele probleem is en ga daar echt in investeren. Dus ga niet de symptomen van het probleem bestrijden; de uiterlijkheden en de gevolgen van. Kom tot de kern en kijk daarbij ook naar de cultuur en identiteit van jouw organisatie. Er zit vaak een fundamentelere laag onder het probleem dan je in eerste instantie in gedachte hebt. Het is een utopische gedachte een probleem direct op te kunnen lossen.”

De kunst is dat je samen bewust bent waar het fundament van het probleem zit en dat je samen nadenkt hoe je met kleine stapjes naar een oplossing toewerkt.

Heb jij tips hoe je zoveel mogelijk profijt en rendement uit je MBA haalt?

“Stel jezelf de vraag: hoe ga je deze reis met elkaar maken? De kwaliteit van de opleiding zat hem voor mij namelijk niet zo zeer in het resultaat (MBA-diploma), maar uiteindelijk veel meer in het proces met elkaar. Dat bepaalt uiteindelijk de kwaliteit van jouw ontwikkeling. Daarnaast haalde ik het maximale uit mijn MBA door steeds, bij alles wat ik leerde, te kijken in hoeverre ik het gelijk kon koppelen aan situaties binnen mijn organisatie. Dat levert niet alleen winst voor jezelf op, maar levert ook direct winst op voor je werkgever of opdrachtgever.”

Business School Nederland

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul je gegevens in om onze maandelijkse nieuwsbrief met nieuws, blogartikelen en publicaties te ontvangen.

"*" geeft vereiste velden aan

8 − 4 =