Terug naar actueel
MBA-projecten

‘Grip op kosten door het ontwikkelen van informatievoorziening’

In mba-projecten door Business School Nederland

MBA Afstudeerproject Bjørn van Rumpt

Van prestatiemanagement naar teamprestatie

Bjørn van Rumpt studeerde in 2019 Cum Laude af met zijn dissertation “Grip op kosten door het ontwikkelen van informatievoorziening” bij de Gemeente Tiel. Het leverde hem zijn eerste opdracht op bij de Gemeente Tilburg vanuit zijn eigen onderneming BvR Advies & Management. De belangrijkste les tijdens zijn dissertation om draagvlak voor zijn onderzoek te creëren, was medewerkers goed te betrekken. De Action Learning methode hielp daarbij.

Probleem

Gemeenten zijn op zoek naar manieren om de lokale democratie te versterken. Nieuwe wet- en regelgeving komen op gemeenten af. Dit leidt tot de vraag: hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen ‘mee kan doen’ in de samenleving? Daarnaast hebben gemeenten eigen samenlevingsgerichte vraagstukken gekregen die door de nieuw gevormde colleges moeten worden opgepakt. Om al deze ontwikkelingen goed te kunnen blijven volgen is het van belang om goed in control te blijven in de taken die worden uitgevoerd.
Het meerjarenperspectief van de gemeente Tiel laat een structureel tekort zien als gevolg van hogere kosten binnen het sociaal domein. Bijsturing en inzicht gedurende het jaar in de uitgaven van de gemeente is beperkt en weinig effectief gebleken. Dit leidt tot de probleemstelling dat de gemeente Tiel circa vijf tot tien procent kosten heeft die vermijdbaar zijn. De onderzoeksvraag richt zich op de ontwikkeling van de informatievoorziening om de besluitvorming beter te ondersteunen en de medewerkers en het management meer datagedreven werken. Hierdoor kan de informatievoorziening beter gaan bijdragen aan inzicht in processen en resultaten waardoor bijsturing gedurende het jaar mogelijk is en de organisatie meer in control komt op haar uitgaven.

Actie

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden zijn in een literatuuronderzoek volwassenheidsmodellen en de kennis van andere onderzoekers geanalyseerd en geïnterpreteerd. Via een survey onder de medewerkers en het management; interviews met de gemeentesecretaris en de Chief Informatie Officer (CIO), gecombineerd met een expertinterview en veldonderzoek bij o.a. VNG Realisatie; is onderzocht in welke richting de informatievoorziening zich moet ontwikkelen, wat mogelijke gebreken zijn in de huidige informatievoorziening en hoe informatievoorziening volwassener kan worden.

Oplossing

Deze meervoudige onderzoeksaanpak heeft geleid tot vier oplossingsrichtingen waaruit één keuze is aanbevolen. Er is gekozen voor de oplossingsvariant waarin de ontwikkeling van de informatievoorziening gedreven wordt door prestatiemanagement. Essentieel hierbij is dat er een betere koppeling gemaakt wordt tussen de resultaten in de uitvoering en de mate waarin deze bijdragen aan het behalen van successen voor de organisatie. Het implementatieplan beschrijft een domeingestuurde aanpak om te komen tot een betere koppeling tussen prestaties en resultaten Dit gaat leiden tot inzicht waarmee richting wordt gegeven aan de oplossing van het kernprobleem.

Samenvatting

Van prestatiemanagement naar teamprestatie

Bjørn van Rumpt MBA

Branche: overheid

Titel dissertation:

Grip op kosten door het ontwikkelen van informatievoorziening

Functie en organisatie tijdens dissertation:

Manager bij Gemeente Tiel

Functie tijdens dissertation onderzoek:

Eigenaar

Huidige functie en organisatie::

Zelfstandig Interim Manager & Organisatieadviseur bij BvR Advies & Management

Viva Voce:

05/07/2019

Business School Nederland

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul je gegevens in om onze maandelijkse nieuwsbrief met nieuws, blogartikelen en publicaties te ontvangen.

"*" geeft vereiste velden aan

8 + 3 =