Terug naar actueel
MBA-projecten

‘Een MBA doe je nooit alleen met Action Learning!

In mba-projecten door Business School Nederland

Alumnus Roeland van Laer is uit zijn eigen HR-bubbel gestapt tijdens zijn MBA-opleiding. Destijds was hij Manager Career Centre bij Alliander. In 2016 studeerde hij af. De MBA leerde hem met een multidisciplinaire bril naar urgente vraagstukken te kijken om samen tot een oplossing te komen. Deze holistische benadering hielp Roeland bij het schrijven van zijn dissertation. Hij onderzocht hoe Alliander het HRM-businessmodel en daarbij behorende beleid kon aanpassen op de veranderende arbeidsmarkt. Het zorgde zelfs voor een nieuw gedachtegoed over HR-beleid en model waar hij een boek over schreef ‘Het einde van HRM’.

Wat was voor jou de aanleiding om een MBA te doen?

“Ik zat als HR-lijnmanager bij Alliander in een Talent Development Traject en kreeg de kans om een MBA-opleiding te doen. Als eindverantwoordelijke die HR-opgeleid was, zocht ik naar meer verbreding. Het was voor mij dan ook een eyeopener om veel meer de bedrijfskundige verbanden te gaan zien tijdens de MBA van BSN. Ik heb voor deze opleiding gekozen om het persoonlijke karakter, waarbij ik het gevoel had dat ik veilig kon leren. Ook sprak mij het samen leren aan de hand van Action Learning aan. Dat paste bij wie ik ben en bij het ontwikkeltraject.” 

Welk urgent complex probleem heb jij met je dissertation MBA-project opgepakt?

“Mijn titel van mijn dissertation MBA-project was: ‘Working apart together bij Alliander in een veranderende arbeidsmarkt’. De arbeidsmarkt is sterk veranderd en hierdoor ingewikkelder geworden om op in te spelen. Er heeft bijvoorbeeld een verschuiving plaatsgevonden van vaste medewerkers naar meer flexmedewerkers. Maar liefst 34 procent van de mensen is op een flexibele basis werkzaam en veel organisaties houden hier geen rekening mee in het HR-beleid. Daarnaast ontstaan er door de diversiteit op de arbeidsmarkt andere wensen, onder andere in waar mensen werken. Denk aan mensen die werkzaam zijn vanaf verschillende (internationale) locaties of thuis willen werken. Bij Alliander was de urgentie dat er grote behoefte was aan technisch personeel. Alleen het probleem was dat de technici er niet waren, of er wel waren maar een andere baan hadden of onvoldoende waren opgeleid.”

Door de krapte op de arbeidsmarkt kon Alliander niet meer alleen kijken naar de werving van vaste medewerkers, maar moest zij kijken naar de totale arbeidsmarkt.

“Dat vroeg om een ander HRM-business model waar de HR- en wervingsstrategie op gebaseerd kon worden.”

Hoe heb je mensen in je organisatie meegekregen voor dit onderzoek?

“Mensen komen pas in beweging als het echt niet lekker voelt en ze de urgentie van het probleem inzien. Ik ben op een pijnpunt gaan zitten, namelijk op het tekort aan technisch personeel. We zagen dat het roer om moest. Pas dan kregen we meer controle en konden we betere invulling geven aan de recruitmentaanpak om zo meer technisch personeel te verwerven.”

Welke veranderingen heeft jouw dissertation MBA-project de organisatie opgeleverd?

“Ik deed onderzoek naar hoe je werving anders kan structureren en organiseren. Hierbij koos ik voor een integrale aanpak en ontwierp ik een strategisch sourcing model voor het optimaal ontsluiten van de arbeidsmarkt. Zo kwam er veel meer focus op de daadwerkelijke doelgroepen, waar we de HR-, inkoop- en wervingsstrategie en workforce planning op konden aanpassen. We hebben de organisatie van het recruitment team veranderd. Vast en flex werden bij elkaar gebracht en opleidingstrajecten hebben we gekoppeld aan de werving.”

Hiermee kan Alliander (jonge) instroom omscholen of bijscholen tot gekwalificeerde technici die op de arbeidsmarkt niet beschikbaar zijn.

Welke functie bekleed je nu? In hoeverre is de MBA nog van invloed op jouw huidige rol?

“Ik werk nu bij Labor Redimo. Labor Redimo biedt expertise om alle vraagstukken rondom het organiseren van externe inhuur, talent acquisition en total workforce management voor organisaties op te lossen. Vanuit mijn consultancy rol help ik organisaties met het ontwerpen en implementeren van innovatieve HR-strategieën en –oplossingen. De MBA-opleiding en de bedrijfskundige inzichten/tools die ik daarbij heb opgedaan, zet ik in voor onze analyses voorafgaand aan het advies. We kijken hierbij met een multidisciplinaire bril, dus vanuit verschillende disciplines. Bijvoorbeeld vanuit vaste werving en externe inhuur. Ook hier kijken we hoe je vanuit de urgentie bepaalde keuzes maakt voor je HR- of inkoopbeleid.”

Jouw dissertation is je inspiratiebron geweest voor het schrijven van je boek: ‘Het einde van HRM’. Wat heeft je geprikkeld?

“Zoals mijn intern begeleider Corné van Hest destijds zei, ik ben een ‘believer’ van dit gedachtegoed op HR-beleid wat ontstaan is vanuit mijn dissertationonderzoek. Ik wil dit graag overbrengen aan andere mensen. In het boek presenteer ik een compleet nieuw model voor het organiseren van werk in organisaties. De wereld verandert steeds sneller. Hoe pas je de HR-strategie hierop aan? De COVID-19 crisis heeft de noodzaak van HR om de uitdagingen van de workforce of the future aan te gaan en zichzelf opnieuw uit te vinden nog groter gemaakt. Het boek bevat veel praktijkvoorbeelden en -ervaringen dat belangrijke veranderingen laat zien. En beschrijft een nieuw model om tot een werkzame en duurzame totale workforce strategie te komen.”

Hoe heb je Action Learning toegepast tijdens jouw dissertation onderzoek en pas je het nog toe?

“Ook het schrijven van mijn dissertation heb ik multidisciplinair aangepakt. Zo heb ik er een inkoop-, marketing- en financeprofessional bij betrokken. Zo kijk je met elkaar naar het probleem en de oplossing. Een dissertation schrijf je nooit alleen met Action Learning! Natuurlijk staat het op mijn naam, maar door Action Learning kijk je steeds met elkaar wat werkt en wat niet. Er zit een sterke leerlus in, je leert van en met elkaar.

Ik benader zaken nooit meer vanuit één invalshoek maar altijd vanuit een holistische benadering.

Deze COVID-periode is daarom best lastig voor mij, nu alles op afstand is. Ik kom graag met verschillende mensen van verscheidene disciplines in gesprek om samen met hen te leren. “

Stel je had vóór je MBA deze uitdaging op je bord gekregen. Zou je het dan anders hebben gedaan? Was de kwaliteit dan anders geworden?

“Ja, de kwaliteit was dan echt wel anders geworden.”

Alle onderdelen en vakken die in de MBA-opleiding zaten, hielpen mij in het ontwikkelproces. Niet alleen voor mijzelf, maar ook voor de afdeling.

“Daardoor krijg je automatisch structuur in je aanpak. Zonder de MBA was er veel minder structuur geweest. En ik durf ook wel te zeggen, dat mijn boek er dan waarschijnlijk niet was geweest.”

Hoe kijk je terug op de begeleiding en het sparren met studiegenoten tijdens de dissertation periode?

“Het leuke was dat mijn subset divers was samengesteld, ik als HRM-er tussen een techneut, controller, financieel manager en iemand van defensie. Dat was reuze interessant zo’n groep bij elkaar te hebben. Iedereen kijkt vanuit een heel andere invalshoek naar vraagstukken. Je krijgt enorm veel nieuwe impulsen wat je uit je eigen wereld/bubbel haalt.”

Wat heb je geleerd en wat heeft het gedaan voor je persoonlijke ontwikkeling?

“Het leert je van binnen naar buiten en van buiten naar binnen te kijken en vraagstukken vanuit een multidisciplinaire bril te onderzoeken. Op een gegeven moment ben je zo vereenzelvigd met wie je als professional bent, omdat je zo in die eigen bubbel zit.

Door deze MBA-opleiding ben ik veel completer geworden.

Je ontdekt dat hoe jij het ziet niet persé de waarheid is. Jouw waarheid kan ook veranderen, doordat je je blik verbreedt door de verschillende perspectieven. En als je die perspectieven samenbrengt heb je een veel mooiere oplossing te pakken.”

Wat waren je grootste uitdagingen tijdens dissertation en MBA?

“De uitdaging is dat je heel gedisciplineerd moet blijven werken en vol moet blijven houden, aangezien je studie, werk en privé combineert. Ik heb slim gestudeerd door het in stukjes op te knippen. Zondag blokte ik vaak voor de studie, doordeweeks was ik aan het werk en las ik alleen voor de studie en soms deed ik even 1 of 2 weken niets om mezelf te ontspannen en op te laden. Zo deed ik dat ook voor mijn boek, alles stap voor stap, paragraaf voor paragraaf.“

Waarin ben je het meest trots op jezelf als je terugkijkt op de dissertation periode?

“Wat ik gaaf vind, is dat je een bepaalde aanpak hebt bedacht waar interesse voor is en dat je andere hiermee kan inspireren. En trots dat ik dat heb weten door te vertalen in een boek.”

Heb je advies voor organisaties met een vergelijkbaar probleem?

“Stap uit je bubbel en ga inspiratie zoeken bij andere organisaties van een andere smaak dan jouw eigen organisatie. Ik ging juist niet naar HR-congressen, maar dan bijvoorbeeld naar marketing, it of internationale congressen om juist te kijken wat je daarvan kan leren.”

Durf multidisciplinair te kijken. Vlieg vraagstukken nou eens volledig anders aan.

Wat zou je huidige en toekomstige studenten adviseren over het schrijven van hun dissertation?

“Ga uit je comfortzone en pak een thema wat nieuw voor je is of wat je kunt innoveren. Dus voeg er een nieuwe dimensie aan toe, zodat anderen er ook weer van kunnen leren.“

Business School Nederland

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul je gegevens in om onze maandelijkse nieuwsbrief met nieuws, blogartikelen en publicaties te ontvangen.

"*" geeft vereiste velden aan

13 + 6 =