Terug naar actueel
Goodmorning BSN!

Manage de achtbaan van bedrijfsgroei

In goodmorning bsn! door Business School Nederland

In een recente presentatie op Goodmorning BSN deelde Frodo Korff, een doorgewinterde consultant met een opmerkelijke staat van dienst in het opschalen van kleine en middelgrote bedrijven, waardevolle inzichten in het managen van de achtbaanrit van bedrijfsgroei. Met een focus op zijn ervaring als CEO van een snel groeiende retailer, ging Frodo in op de uitdagingen en strategieën die gepaard gaan met het volhouden van de groei.

Het onstabiele landschap voor mkb’s

Frodo erkent de vluchtige omgeving waarin kleine en middelgrote ondernemingen (mkb) opereren. Hij benadrukt twee prominente uitdagingen waar deze bedrijven mee te maken hebben: beperkte toegang tot kapitaal en de complexiteit van milieu-, sociale en bestuurlijke (ESG) overwegingen. Het steeds veranderende landschap, in combinatie met onzekerheden op het gebied van regelgeving, laat mkb’s vaak worstelen met strategische beslissingen om hun toekomst veilig te stellen.

De minderheid van snelgroeiende bedrijven

Ondanks de hindernissen wijst Frodo erop dat slechts een minderheid van mkb’s over een langere periode een aanhoudende sterke groei doormaakt. Dit leidt tot een cruciale vraag: Wat onderscheidt deze snelgroeiende bedrijven van de rest? Het is duidelijk dat er een grote behoefte is aan een dynamische benadering van groeimanagement – een proces dat Frodo “Growth Hacking” noemt.

De drie pijlers van Growth Hacking

Frodo wijst op drie cruciale elementen die het fundament vormen van growth hacking: een groeimindset, een groeiteam en een groeistrategie. Volgens academisch onderzoek vereist duurzame bedrijfsgroei gelijktijdige investeringen in deze drie pijlers. Het verwaarlozen van een van deze pijlers kan het vermogen van een bedrijf om een hoge groei te bereiken en te behouden belemmeren.

De traditionele strategieën overstijgen

Naarmate een bedrijf verschillende ontwikkelingsfasen doorloopt, bestaat de neiging om zich te richten op traditionele strategieën zoals product-/dienstoptimalisatie en logistieke verbeteringen. Hoewel deze enige resultaten kunnen opleveren, stelt Frodo dat ze vaak niet volstaan om substantiële, duurzame bedrijfsgroei te stimuleren.

De evolutie van aandacht: Strategie, team en mentaliteit

Frodo beschrijft een gebruikelijke progressie in de aandacht van een bedrijf naarmate het groeit. Aanvankelijk ligt de focus op het verfijnen van de bedrijfsstrategie, gevolgd door een kritisch onderzoek naar de capaciteiten van het team. Tastbare resultaten kunnen echter uitblijven, totdat de aandacht verschuift naar de groeimindset van het leiderschap – de oprichters, eigenaren en het management.

Terug naar de basis

Om dit aan te pakken, stelt Frodo voor om terug te keren naar de fundamenten van het bedrijf door middel van een meer persoonlijke dialoog. Door oprichters en eigenaren te vragen naar hun oorspronkelijke dromen, frustraties en motivaties, ontstaat een dieper begrip van de essentie van het bedrijf. Deze verschuiving van onpersoonlijke strategiepraatjes naar persoonlijke gesprekken, wakkert de interne motivatie van de belanghebbenden weer aan.

Organisatorische flow creëren

Door deze persoonlijke gesprekken creëren bedrijven een unieke organisatiestroom. Teamleden raken meer verbonden met de dromen van de oprichters en vinden nieuwe manieren om een zinvolle bijdrage te leveren. Deze afstemming leidt vaak tot de ontdekking van nieuwe strategische horizonnen en in sommige gevallen tot een verschuiving naar een duurzamere bedrijfsvoering.

Drie belangrijke conclusies

  1. Energie- en motivatieproblemen: Veel zakelijke uitdagingen zijn in de kern energie- of motivatieproblemen. Het herkennen en aanpakken van deze problemen opent deuren naar nieuwe groeimogelijkheden.
  2. De echte drijfveren identificeren: Om motivatieproblemen op te lossen, moeten belanghebbenden verder kijken dan competenties en zichzelf, hun teams en hun management vragen wat hen echt drijft.
  3. Organisatorische flow: De antwoorden die uit deze introspectieve gesprekken naar voren komen, maken de weg vrij voor het creëren van een organisatorische flow, waarbij oprichters, management, team en strategie op één lijn worden gebracht. Deze afstemming vergemakkelijkt op zijn beurt een soepelere uitvoering van strategische plannen.

Frodo’s presentatie bood een overtuigend raamwerk voor het managen van de achtbaan van bedrijfsgroei. Door de onderlinge verbondenheid van een groeimindset, een groeiteam en een groeistrategie te benadrukken, bood hij bruikbare inzichten die mkb’s kunnen toepassen om door de complexiteit van het bedrijfslandschap te navigeren en duurzame groei te bereiken.

Ook eens deelnemen aan een Goodmorning BSN!?

Sluit je elke dinsdagochtend om 08:15 uur bij ons aan voor verhelderende presentaties en gesprekken over interessante, relevante onderwerpen in het bedrijfsleven. Klik hier op de zoomlink om elke dinsdagochtend om 8:15 uur met ons mee te doen.

Business School Nederland

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul je gegevens in om onze maandelijkse nieuwsbrief met nieuws, blogartikelen en publicaties te ontvangen.

"*" geeft vereiste velden aan

7 + 4 =