Zoeken
Terug naar Incompany

Incompany

Ontwikkelen

van Toekomstbestendigheid

Ontwikkel je als directie- of managementteam in strategisch management nieuwe stijl, werk met elkaar samen aan je organisatie en leer een aanpak toe te passen voor blijvende toekomstige bloei die resulteert in een toekomstbestendige koers voor je organisatie. 

Beschrijving

Programma

Voor wie

Kosten

Opleidersscore
(89 reviews)
Bron: Springest
9.2
Innovatief en actueel
Wereldwijd netwerk
Persoonlijk
Blijvende impact
Erkende kwaliteit
Beschrijving

Strategisch management in turbulente tijden: de route naar een toekomstbestendige organisatie

Met elkaar in je organisatie werken om te zorgen voor goede resultaten doe je als directielid of lid van een managementteam dagelijks. Maar met elkaar aan je organisatie werken om te zorgen voor toekomstig succes, is een heel ander verhaal. Zeker in een tijd waarin verandering de enige constante is, waar technologieën evolueren, markten fluctueren en geopolitieke verschuivingen de regels van het spel veranderen. Dat verandert ook de rol van directieleden en managers. Omgaan met alsmaar toenemende complexiteit vraagt om nieuwe strategisch inzicht, vaardigheden en benaderingen. Hoe zorg je er als team voor dat jullie organisatie niet alleen het huidige tumult overleeft, maar ook in de toekomst blijft floreren?

De Incompany Ontwikkelen van Toekomstbestendigheid hanteert als uitgangspunt dat organisaties alleen kunnen blijven bloeien, als hun leiders leren omgaan met toenemende complexiteit en hun strategisch leiderschapscompetenties ontwikkelen om leiding te geven aan de toekomstbestendigheid van hun organisatie. Dat is een randvoorwaarde voor de toekomstige bloei van organisaties! Persoonlijke groei op het gebied van strategisch management en als team met elkaar ontwikkelen en realiseren van een toekomstbestendige koers voor de organisatie gaan hand in hand in dit incompany traject.

Wat zijn de belangrijke voordelen van deze Incompany Ontwikkelen van Toekomstbestendigheid?

 • Je kijkt met elkaar op een doortastende holistische manier naar je organisatie en herziet de strategische keuzes die daarover zijn gemaakt. Je werkt samen aan de versterking van de toekomstbestendigheid van je organisatie.
 • Je leert met je team een onderzoeksbenadering en innovatieve gereedschappen toe te passen, waardoor je aanzienlijk minder externe consultants nodig hebt voor toekomstige strategische vraagstukken
 • Je ontwikkelt een gemeenschappelijke taal. De effectiviteit van ideeënuitwisseling en snelheid van besluitvorming gaat daardoor enorm omhoog en er ontstaat meer gedeeld begrip over de achtergronden en oplossingsrichtingen van strategische vraagstukken.
 • Je maakt kennis met hedendaagse en innovatieve gereedschappen, die je samen met collega’s gaat toepassen in jouw organisatie, onder begeleiding van strategisch adviseurs en docenten strategisch management Roland Bushoff en Norbert Greveling.
 • Je organisatie beschikt over een toekomstbestendige koers.

Waarom kies je voor de Incompany Ontwikkelen van Toekomstbestendigheid bij BSN?

 • Nederlandstalige bijeenkomsten en lesmateriaal
 • Een certificaat van een internationaal erkende business school
 • Werken aan jullie eigen organisatievraagstukken rondom toekomstbestendigheid
 • Direct resultaat in jullie eigen praktijk
 • Leren en begeleiding van experts uit het bedrijfsleven
 • Samenwerken met jullie eigen team

 

Programma

Jullie strategische ontwikkeling als team voor toekomstbestendigheid

Dit programma heeft twee samenhangende doelen:

 1. Het ontwikkelen van strategische kennis en vaardigheden om leiding te geven aan toekomstbestendigheid bij jullie management- en leiderschapsteam;
 2. Het direct versterken van de toekomstbestendigheid van jullie organisatie.

Deelnemers aan dit incompany traject Ontwikkelen van Toekomstbestendigheid leren zowel individueel als collectief, wat de gehele organisatie ten goede komt. De deelnemende leiders leren om met elkaar op systematische wijze en vanuit hedendaagse theorieën over strategisch management samen te werken aan hun organisatie. Gedurende dit programma leren deelnemers hun organisatie op een dynamische manier strategisch te managen.

Opgedane kennis en inzichten past jullie team direct toe op de eigen organisatie. Daardoor ontstaan nieuwe inzichten over bijvoorbeeld de strategische uitgangspositie van de organisatie en over de strategische keuzes die daaraan ten grondslag liggen. Vanuit onder andere een strategische heroriëntatie en een toekomstverkenning, ontstaan nieuwe perspectieven voor de toekomst van de organisatie. Uiteindelijk resulteert dat in strategische initiatieven die nodig zijn om de perspectieven waar te maken.

Onderwerpen tijdens de Incompany Ontwikkelen van Toekomstbestendigheid

Het incompany traject Ontwikkelen van Toekomstbestendigheid, behandelt nieuwe en originele concepten voor strategisch managen. Aan de hand van hedendaagse, vernieuwende, originele theorieën, concepten en aanpakken, krijgen deelnemers praktische instrumenten in handen om direct in hun eigen organisatie toe te passen onder begeleiding van experts Roland Bushoff en Norbert Greveling. Het incompany traject bestaat uit zes blokken van twee dagen, elk met specifieke thema’s:

 1. Introductie dynamisch strategisch managen.
  In dit blok worden belangrijke concepten en aanpakken geïntroduceerd die van belang zijn bij het dynamisch werken aan jullie organisatie. Zo wordt het Strategisch Raamwerk geïntroduceerd om holistisch naar de organisatie te kijken en wordt duidelijk hoe jullie de toekomstbestendigheid van de organisatie concreet en bespreekbaar kunnen maken. Ook komen hedendaagse benaderingen op het gebied van veranderkunde aan de orde. Dynamisch strategisch managen is immers een proces dat draait om het doorvoeren van aanpassingen in jullie organisatie.
 2. Verkennen strategische uitgangspositie.
  Weten wat de strategische uitgangspositie is van jullie organisatie is cruciaal bij het werken aan het toekomstig succes ervan. In dit onderdeel bespreken we die positie aan de hand van de toekomstbestendigheidsmonitor. Tevens maken we een aanvang met het inventariseren van strategische keuzes die ten grondslag liggen aan die toekomstbestendigheid, zoals over het operationeel model en het samenwerkingsmodel.
 3. Begrijpen van het organisatorische bouwwerk.
  In dit blok leggen we het bouwwerk bloot dat het fundament vormt voor het toekomstig succes van jullie organisatie. Het bouwwerk, bestaande uit 50 bouwstenen, is een hedendaagse bedrijfs- en organisatiekundige benadering voor het begrijpen van het (toekomstig) succes van organisaties. We voorzien jullie van praktische tools waarmee jullie de gemaakte strategische keuzes van het verleden over de bouwstenen in kaart brengen. Je leert daarbij de sterke en zwakke punten te analyseren en bepaalt voor welke strategische keuzes wellicht aanpassingen nodig zijn. Zo komen onder andere het businessmodel, organisatiemodel, bedrijfsspel en de ambities en drijfveren van jullie organisatie aan bod.
 4. Verkennen strategische thema’s.
  In de voorgaande blokken is vooral naar binnen gekeken. Bij dit onderdeel wordt vooral naar buiten gekeken. Aan de orde komen hedendaagse benaderingen om de impact van externe ontwikkelingen op jullie organisatie in te schatten. En om op basis daarvan vast te stellen welke kansen en bedreigingen daaruit voortkomen. Welke strategische opties dienen zich aan voor jullie organisatie?
 5. Verkennen van de toekomst.
  Belangrijk is om te onderzoeken welke toekomst zich voor jullie organisatie ontvouwt. Welke perspectieven bieden jullie aan klanten, medewerkers, businesspartners en overige stakeholders? Wat betekent dit voor de huidige strategische keuzes over het bouwwerk? Aan bod komen benaderingen om de toekomst nader te verkennen en om vast te stellen welke toekomst jullie voor de organisatie gaan creëren, zoals de cirkel van strategische vooruitgang.
 6. Vaststellen strategische initiatieven.
  Dit laatste blok gaat over het omzetten van het voorgaande naar strategische initiatieven. Aan de orde komen benaderingen om strategische initiatieven vast te stellen, in gang te zetten in jullie organisatie en de regie daarover te voeren. Maar ook om vast te stellen in hoeverre die initiatieven daadwerkelijk bijdragen aan de beoogde strategische vooruitgang. Tevens kijken we naar een benadering om het strategisch managen procesmatig in te richten in jullie organisatie.
Docenten

Ir. Roland Bushoff

Roland (1961) begeleidt organisaties als management consultant bij het maken en realiseren van strategische keuzes en veranderingen. Tijdens zijn loopbaan heeft hij op dit terrein meer dan honderd organisaties ondersteund, waarvan veel in de financiële sector. Gebaseerd op zijn jarenlange ervaring met het herinrichten van organisaties, laat hij ontwerpen en realiseren van veranderingen hand in hand gaan. Een efficiënte bedrijfsvoering en een sterke commerciële gerichtheid staan daarbij centraal. Roland voelt zich zeer betrokken bij de organisaties waar hij adviseert en combineert een pragmatische aanpak met een sterk theoretische ondergrond. Hij heeft lange tijd gewerkt als partner bij Twynstra Gudde en later vanuit Voogt Pijl & Partners en Delta Capita. Daarnaast is hij sinds 1991 als docent en sinds 2012 als Associate Professor voor strategisch management verbonden aan Business School Nederland. Hij geeft les in het MBA programma en heeft inmiddels honderden studenten begeleid bij hun afstuderen. Roland heeft Technische Bedrijfskunde gestudeerd aan de TU/Eindhoven.

Dr. ir. Norbert Greveling

Norbert (1961) adviseert bestuurders en directies bij strategische vraagstukken en begeleidt hen met de realisatie van voorgenomen strategische veranderingen. Inmiddels heeft hij vele honderden, grote, kleine, internationale en lokale organisaties in het bedrijfsleven en de zorg ondersteund. Norbert was onder andere directeur van de IBM Consulting Group en senior partner bij Twynstra Gudde. Tevens was hij oprichter van adviesbureau Business Fit-ality. Daarnaast heeft hij verschillende managementboeken geschreven en heeft hij de Straleno Methodiek ontwikkeld voor het versterken van de toekomstbestendigheid van organisaties. Sinds 2013 is hij als docent strategisch management verbonden aan Business School Nederland. Hij heeft Technische Bedrijfskunde gestudeerd en is daar ook in gepromoveerd aan de TU/Eindhoven.

Voor wie

Voor directie- en managementteams die zich strategisch willen ontwikkelen voor blijvend toekomstig succes van hun bedrijf of instelling

Jouw team wil zich gezamenlijk ontwikkelen in hedendaagse strategische management competenties en met elkaar samenwerken aan een nieuwe koers voor een toekomstbestendige organisatie.

Als leiders van de Incompany Ontwikkelen van Toekomstbestendigheid hebben jullie:

 • een afgeronde master of hbo-opleiding;
 • minimaal 6 jaar relevante werkervaring met enige leidinggevende en/of management ervaring.
Kosten

Op basis van de wensen wordt een offerte gemaakt.

Bij het overwegen van onze diensten willen we je graag attenderen op een waardevolle kans die je investering in de ontwikkeling van jouw organisatie kan ondersteunen: de SLIM-subsidie.

Wat is de SLIM-subsidie?

De SLIM-subsidie is een initiatief van de Nederlandse overheid om leren en ontwikkelen in het midden- en kleinbedrijf te stimuleren. Deze subsidie biedt t/m 30 september 2024 financiële ondersteuning voor mkb-ondernemingen die willen investeren in de scholing en ontwikkeling van hun medewerkers.

Hoe kan de SLIM-subsidie je bedrijf helpen?

 • Financiële Ondersteuning: De SLIM-subsidie kan oplopen tot € 25.000, waardoor de financiële last van leer- en ontwikkelactiviteiten wordt verminderd.
 • Stimulering van Groei: Door te investeren in de vaardigheden en kennis van je medewerkers, stimuleer je de productiviteit, innovatie en groei van je bedrijf.
 • Toekomstbestendigheid: In een snel veranderende markt kan continue scholing en ontwikkeling ervoor zorgen dat je bedrijf toekomstbestendig en relevant blijft.

Voor de meest actuele informatie en details over deze SLIM-subsidie verwijzen we je naar de officiële website van de Uitvoering Van Beleid.

Conclusie: Bij BSN zijn we toegewijd aan het ondersteunen van de groei en ontwikkeling van jouw organisatie. Door gebruik te maken van de SLIM-subsidie kun je de voordelen van onze diensten maximaliseren en tegelijkertijd profiteren van aanzienlijke financiële ondersteuning. We staan klaar om je te begeleiden bij het aanvraagproces om ervoor te zorgen dat je het maximale uit deze kans haalt.

Voor vragen en/of meer informatie, neem contact op met Sem de Vries.

Persoonlijk advies?

BSN Team | Sem de Vries Sem de Vries
Taal
Nederlands
Startdatum
In overleg
Deadline aanmelding
In overleg
Duur opleiding
In overleg
Aantal deelnemers
N.v.t.

Daarom Incompany

Duurzaam leren ontwikkelen met maximale impact

In het dynamische landschap van bedrijfsvoering is blijvende innovatie en ontwikkeling essentieel voor duurzaam succes.

Onze incompany trajecten bieden een op maat gemaakte benadering van leren en ontwikkelen, rechtstreeks geïntegreerd in de hartslag van jouw organisatie. Met het toepassen van onze Action Learning methode zetten we samen een reis van verandering in gang, waarin we niet alleen individuele capaciteiten aanscherpen, maar ook de collectieve kracht van het team versterken. Zo kan de organisatie elk complex vraagstuk aanpakken met maximale impact. That’s why organisations learn!

Sem de Vries | Manager Business Development & Relations bij Business School Nederland

Persoonlijk advies

Ben jij verantwoordelijk voor het onderzoeken van de uitdagingen in jouw organisatie en wil je meer verdieping over hoe je kunt doen? Of ben je verantwoordelijk voor het floreren van je team door je mensen met bedrijfskundige en leiderschapsvaardigheden uit te rusten, om zo de organisatie toekomstbestendig verder te helpen?

Neem dan contact op met Sem de Vries, Commercial Leader Business Development, via 0344-579047 of sdevries@bsn.eu.

Terug naar boven