Masterclass Verandermanagement

“Werken met het concept verwaarloosde organisaties”

De masterclass verandermanagement gaat in op de volgende vragen:

  • Wat is een verwaarloosde organisatie?
  • Hoe ontstaat verwaarlozing?
  • Welke effecten heeft verwaarlozing op prestaties en motivatie?
  • Hoe kun je verwaarloosde afdelingen aanpakken?
  • Welke aanpak vraagt verwaarlozing van jou als manager?

Opzet
Het drie daagse programma wordt door drie docenten gegeven die ook in de praktijk samenwerken. Vanuit hun rijke ervaring maken zij de aansluiting met de praktijk van de deelnemers. Aan de praktijkvragen van de deelnemers koppelen zij veranderkundige theorie om taal te geven aan hun vraagstukken en te verkennen wat wel en niet werkt.

Dag 1: Onthullen van de werkelijkheid
Introductie in action research door Gertjan Schuiling en Joost Kampen.
Hoe herken je verwaarlozing en hoe stel je een diagnose door Joost Kampen en André Henken.
Oefenen met diagnose stellen in eigen casus.

Dag 2: De leider als opvoeder
De parallel tussen opvoeden en leidinggeven aan ontwikkeling: door Joost Kampen ‘Goede’ en ‘Slechte’ leiderschapsstijlen.
Herkennen van de effecten op medewerkers.
Welk leiderschapsgedrag helpt om weer ‘normaal te gaan doen’.
Opdracht: analyseer het leiderschap in jouw casus.

Dag 3: Herstel van verwaarlozing
Interveniëren vanuit een achterstand: door Joost Kampen en André Henken.
Aansluiten op de aanwezige competenties: het gedachtegoed van Vygotsky.
De lijn in de hoofdrol.
Opdracht: beschrijf de veranderstrategie voor herstel van een verwaarloosde organisatie.

Resultaten
Je maakt kennis met het concept van de verwaarloosde organisatie. Na de masterclass ben je in staat om:

  • Verschijnselen in jouw praktijk te herkennen en te zien door de bril van een transformationeel manager;
  • Je begrijpt welke interventies werken en welke interventies in de context van een verwaarloosde organisatie niet effectief zijn;
  • Je kunt de parallel tussen opvoedingsstijlen en leiderschapsstijlen toepassen op je eigen handelen, evenals op dat van collega-leidinggevenden;
  • Je leert dat herstel van verwaarlozing een andere houding vraagt van jou als veranderaar.

Deze Masterclass levert u 21 PE punten op.

Joost KampenDr. Joost Kampen CMC
Joost werkt ruim 20 jaar als consultant organizational development (OD). In 2011 promoveerde hij naast een full time adviespraktijk bij Léon de Caluwé op het proefschrift ‘Interveniëren in verwaarloosde organisaties’. Hij publiceert regelmatig in vakbladen en wetenschappelijke tijdschriften en doceert bij SIOO en Universiteit Twente. Hij wordt door zowel publieke organisaties als in toenemende mate bedrijven gevraagd te adviseren bij mislukte veranderprogramma’s of weerbarstige problemen waar al van alles is geprobeerd. Hij is verbonden aan Van de Bunt adviseurs en de Vrije Universiteit, beide te Amsterdam.

André HenkenDr. Ir. André Henken
André Henken (1953), afgestudeerd en gepromoveerd in de Dierwetenschappen aan Wageningen Universiteit, werkte vervolgens aldaar 14 jaar als universitair (hoofd)docent, deed onderzoek, begeleidde studenten en publiceerde in meerdere wetenschappelijke tijdschriften. In 1992 verkreeg hij een Amerikaans Senior Fulbright Scholarship, waarmee hij onderzoek kon doen aan de Universiteit van Californië op het gebied van computersimulaties van verspreiding van dierziekten. Terug in Nederland kwam hij te werken bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu te Bilthoven (1996) en vervulde daar verschillende functies, waaronder die van sectordirecteur Volksgezondheid, sectordirecteur Voeding, Geneesmiddelen & Consumentenveiligheid (2005) en plaatsvervangend directeur-generaal. In 2009 stapte hij over naar Hogeschool Utrecht en werd directeur van de Faculteit Natuur en Techniek. In 2016 werd hij aldaar vervolgens benoemd als adviseur van het College van Bestuur en werd lector Smart Urban Innovation. Gedurende zijn loopbaan maakte hij een switch van de Bèta naar de Gamma wetenschappen, van de techniek naar de organisatiekunde. Organisatieverandering als onderwerp boeit hem enorm. Waar in Wageningen bij wijze van spreken onderzocht wordt ‘waarom een boer boert zoals hij boert’, werd hij nu gegrepen door de vraag ‘waarom gaat het hier zoals het gaat, hoe is dit zo ontstaan, is dit normaal?’. Inmiddels heeft deze nieuwe liefde zodanige vormen aangenomen dat hij in 2017 een eigen adviespraktijk is begonnen (HenkenAdvies). Zijn vrije tijd passie is persluchtduiken. Hij is actief als Padi duikinstructeur: ‘Als je echt in het hier en nu wil zijn, ga dan eens mee onderwater’.

Gertjan SchuilingDr. Gertjan Schuiling
Gertjan werkt ruim 25 jaar als actieonderzoeker, vooral in het gebied organisatieontwikkeling. Hij is geïntrigeerd door het verlangen naar niet-hiërarchisch gedrag in hiërarchische organisaties. In 2001 promoveerde hij op drie actieonderzoeksprojecten die hij als intern adviseur bij Gist-brocades (nu DSM) had uitgevoerd. Daarbij putte hij uit de empirische organisatiepsychologie en de hermeneutischepsychodynamica en analyseerde zowel data van vragenlijsten als klinische observaties. Hij is actief in de wereld van het praktijkgerichte onderzoek van de hogescholen, op dit moment als visiting lector van het kenniscentrum Strategisch Ondernemerschap van hogeschool Windesheim. In zijn logboekonderzoek van een lopend veranderadviestraject ontdekte hij dit jaar bij zichzelf hoe je jezelf voor de gek kunt houden inzake het loslaten van de behoefte aan controle. Anderen ondersteunen in hun ontwikkeling vergt continu werken aan je eigen ontwikkeling.

Data
Voorjaar: 29 maart, 26 april en 24 mei 2018
Najaar: 4 oktober, 8 november en 6 december 2018

Tijd
09.30 – 17.00 uur

Kosten
EUR 1.500,- (vrij van BTW, inclusief arrangementskosten en het boek: “Verwaarloosde organisaties van Joost Kampen”)
EUR 1.200,- voor studenten en alumni

Locatie
De Raadskamer, Herenstraat 25 te Buren

Doelgroep
Deze masterclass is bedoeld voor (senior) managers die veranderingen doorvoeren in zowel het bedrijfsleven, financiële instellingen, luchtvaart, beveiliging, bouwbedrijven als het publieke domein, de Rijksoverheid, gemeenten, provincies, zorginstellingen, het onderwijs, welzijn en het openbaar vervoer. Het zijn managers die verantwoordelijkheid dragen voor een resultaatverantwoordelijk onderdeel van de organisatie: zij hebben bovendien een opdracht voor gedragsverandering van de direct leidinggevenden en medewerkers. De tweede doelgroep is de intern of extern veranderaar: (senior) HR adviseurs, intern organisatieadviseurs, extern organisatieadviseurs, trainers, coaches, projectmanagers en programmamanagers.

SANDRA BLANKENSTEIN

SANDRA BLANKENSTEIN

Programma voorlichting

Tel: 0344-579046

Leaflet aanvragen

.

Share This