Zoeken
Direct rendement
Blijvende impact
Innovatief en actueel
Persoonlijk
Erkende kwaliteit
Ethisch en verantwoord
Wereldwijd netwerk
Terug naar waarom BSN

Waarom BSN

Wat is Action Learning?

Action Learning is een proces waarbij een kleine groep deelnemers leert en werkt aan echte problemen, acties onderneemt en individuen, teams en organisaties ontwikkelt. Het helpt organisaties bij het ontwikkelen van creatieve, flexibele en succesvolle strategieën om problemen aan te pakken.

BSN Action Learning de Basis

Hoe werkt Action Learning?

Historie van Action Learning

Action Learning is een leerfilosofie die in de jaren ’40 is ontwikkeld door de Britse managementconsultant en professor Reg Revans (1907-2003). Het kreeg gestalte toen Revans managers van een kolenmijn in kleine groepen met elkaar liet samenkomen om ervaringen te delen en elkaar vragen te stellen over wat ze hadden gezien en gehoord. De productiviteit steeg vervolgens met 30%. In de decennia daarna werkte hij zijn inzichten verder uit tot een veelgeprezen en toegepaste methodiek, die door vele grote organisaties wordt toegepast.

Samsung, General Electric, Heineken en Boeing maken gebruik van Action Learning om complexe vraagstukken te doorgronden en het lerend vermogen van de organisatie te vergroten.

Action Learning proces & componenten

Action Learning is een proces van heldere vragen stellen en reflecterend luisteren. Action Learning pakt problemen aan door eerst vragen te stellen om de precieze aard van het probleem te verduidelijken, mogelijke oplossingen weer te geven en te identificeren en daarna pas actie te ondernemen. Vragen bouwen groepsdialoog en samenhang op, genereren innovatief- en systeemdenken en verbeteren de leerresultaten.

 1. Een probleem
  Het probleem is urgent en complex. En de verantwoordelijkheid voor het oplossen van het probleem moet bij het team liggen.
 2. Een Action Learning groep of team
  Het ideale Action Learning team bestaat uit 4 tot 8 personen, bij voorkeur met verschillende achtergronden en ervaringen.
 3. Een proces van heldere vragen stellen en reflecterend luisteren
  Action Learning pakt een urgent en complex probleem aan door elkaar eerst open vragen te stellen (zonder oordeel). Hiermee kun je het probleem verduidelijken, de grondoorzaak achterhalen en mogelijke oplossingen identificeren. Daarna ga je over tot actie om het probleem daadwerkelijk op te lossen. Door elkaar vragen te stellen ontstaat er een groepsdialoog waarbij vanuit verschillende perspectieven naar het probleem wordt gekeken. Het brengt systeemdenken teweeg en het levert nieuwe creatieve inzichten en innovatieve oplossingen op.
 4. Een actie die is ondernomen met betrekking tot het probleem
  Action Learning vereist dat de groep actie kan ondernemen tegen het probleem waaraan het werkt. Als de groep alleen aanbevelingen doet, verliest het zijn energie, creativiteit en toewijding. Als er geen actie volgt uit het plan, dan is er sprake van leunstoelstrategie.
 5. De inzet om te leren
  Het oplossen van een organisatorisch probleem levert onmiddellijke voordelen op korte termijn op voor het bedrijf. De grotere strategische waarde op langere termijn voor de organisatie is de kennis die door elk groepslid en de groep als geheel is opgedaan, evenals het toepassen van deze kennis in de hele organisatie.
 6. Een Action Learning Coach
  De Action Learning-coach helpt de teamleden om na te denken over wat ze leren en hoe ze problemen oplossen. De coach stelt de groepsleden in staat om te reflecteren over hoe ze luisteren. Vervolgens herformuleren ze het probleem en geven ze feedback over hoe het team plannen maakt en samenwerkt. De Action Learning-coach helpt het team ook te focussen op wat ze moeilijk vinden, welke processen ze gebruiken en de implicaties van deze processen op wat ze bereiken. Met deze informatie kunnen teams groeien en meer samenhangend worden.

.

Whitepaper

Vraag de whitepaper
Action Learning aan

Vul je gegevens in om de whitepaper over onze leermethode Action Learning aan te vragen. * Verplichte velden

"*" geeft vereiste velden aan

10 + 1 =

Terug naar boven