Upgrade je MBA-diploma met het Q-plus certificaat

Lifelong Learning
Q-plus biedt een upgrade van het behaalde MBA-diploma van Business School Nederland. Door deel te nemen aan boekbesprekingen, lezingen en workshops kunnen creditpunten (cp’s) worden gespaard. Bij 10 creditpunten wordt het Q-plus certificaat uitgereikt. Voor de lezingen van het ontvangen Q-alumni per activiteit 1 creditpunt. Uiteindelijk is het Q-plus certificaat een bewijs en beloning voor alle activiteiten die een afgestudeerde doet om in zijn beroep te blijven leren.

Creditpunten
Voor de volgende activiteiten kunnen creditpunten (cp’s) worden verkregen:

  • Volgen van een lezing, cursus of workshop/seminar (ook elders dan bij BSN): 1-2 cp’s
  • Schrijven van een recensie van een boek: 1 cp
  • Verzorgen van een lezing: 2 à 3 cp’s
  • Optreden als internal examiner of learning coach bij BSN: 2 cp’s
  • Begeleiden van studenten van BSN tijdens hun dissertation: 2 cp’s
  • Schrijven van een artikel: 2 cp’s
  • Volgen van DBA, per jaar: 3 cp’s (maximaal gedurende 3 jaar)
  • Bijzondere verdiensten of activiteiten voor BSN of Action Learning te beoordelen door BSN: 1-4 cp’s
  • Schrijven van een boek over management(aspecten): 5 cp’s

Uiteraard moeten de artikelen, boeken, lezingen etc. managementaspecten betreffen. BSN beslist op de aanvraag van cp’s. Haalt men binnen een periode van 3 jaar 10 cp’s dan wordt het Q-plus certificaat verstrekt. Het certificaat wordt uitgereikt tijdens de jaarlijkse Graduation Ceremony waarvoor de Q-plusser (kosteloos en evt. met partner) wordt uitgenodigd. Dit laatste geldt ook voor de borrel en het aansluitende diner. De Graduation Ceremony wordt jaarlijks gehouden op een zaterdag in september.

Q-gold certificaat
Haalt een afgestudeerde binnen een periode van 5 jaar 25 cp’s, dan ontvangt diegene het Q-gold certificaat. Dergelijke doorstudeerders worden door BSN tijdens de Graduation extra in het zonnetje gezet.


Ben jij de volgende Q-plusser?
Wil je in aanmerking komen voor Q-plus? Verras ons met informatie over geschreven artikelen, gevolgde opleidingen etc. om zo tot de Q-plussers te behoren. Stuur je informatie naar Marcel van der Ham via mham@bsn.eu of Postbus 709, 4116 ZJ Buren.


Lees ook het interview met Richard van Ostende MBA. Hij heeft na het behalen van zijn MBA diverse boeken over zakendoen in China geschreven. Zijn boeken vormen een A-Z gids voor elke buitenlandse ondernemer die overweegt zaken te doen in China, of daar al voorzichtig mee bezig is.

Upgrade je MBA-diploma met het Q-plus certificaat | Lifelong learning
Zij gingen u voor:

Anja van Weerlee MBA: Q-gold (2017) – Dirk Goijert MBA: Q-gold (2017) – Jos Martens MBA: Q-gold (2017) – Rutger IJntema MBA: Q-plus (2017) – Richard van Ostende MBA: Q-gold (2016) en Q-plus (2015) – Peter Bosma MBA: Q-gold (2015) – Carla Derijck MBA: Q-gold (2014) – Flora Palimetakis MBA: Q-gold (2014) – Mady Meijer MBA: Q-gold (2013) – Gea Weenk MBA: Q-gold (2013) – Egon Beaart MBA: Q-gold (2012) – Maddy Bolhuis MBA: Q-plus (2012) – Richard van der Lee MBA: Q-gold (2011) – Enrico Sterken MBA: Q-gold (2011) – Thea de Feyter MBA: Q-plus (2011) – Mady Meijer MBA: Q-plus (2011) – Jan Jacob Bos MBA: Q-gold (2010) – Gerard Siebum MBA: Q-gold (2010) – Marcel Peschier MBA: Q-plus (2010).

Share This