Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wereldwijd betrokken

Business School Nederland hecht veel belang aan gemeenschapszin, verantwoord ondernemen, ontwikkelingssamenwerking en duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden en wil hierom graag bijdragen aan de ontwikkeling en het succes van managers en organisaties wereldwijd, met behulp van unieke Action Learning-opleidingen. En met meer.

Hieronder sommen wij we onze activiteiten en initiatieven in dit kader op:

Beurzen voor Internationale studenten met bijdrage voor de gemeenschap
We stellen jaarlijks aan MBA- en DBA-studenten uit gekozen landen beurzen beschikbaar. Voorwaarde is hierbij dat de student tenminste een van zijn praktijkopdrachten elders doet voor een goed doel, of binnen een NGO, of op een andere wijze deze opdracht ten goede laat komen aan de gemeenschap waarin hij werkt en leeft. Bovendien maken we met hem/haar de afspraak dat na het afstuderen hij/zij als coach/mentor BSN-studenten een jaar lang ondersteunt.

Skills Academy “Reach Make It”
Samen met stichting LEWEZA (afkorting van Leer-Werkplaats Zuid Afrika) ondersteunt Business School Nederland een Zuid Afrikaanse beroepsopleider waardoor voor veel werklozen hun droom uitkomt, namelijk te worden opgeleid voor een beroep waar vraag naar is. De school, inmiddels volledig geaccrediteerd, geeft lasopleidingen aan werklozen afkomstig uit de sloppenwijken van Kaapstad. Met een vrijwel 100% baangarantie!
Lees meer

Lokale betrokkenheid
Wij zijn gevestigd in het koninklijke stadje Buren en sponsoren daar met geld en op andere wijze tal van lokale initiatieven, zoals de Burense Speeldagen, Buren bij KaarslichtMarechaussee Museum en Oranjevereniging – Oranje & Buren.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid in de opleidingen
Sociale vraagstukken, duurzaamheid, circulaire economie en ethisch handelen zijn onderwerpen die in vrijwel alle degree en non-degree programma’s van BSN aan de orde komen. Ethisch handelen is zelfs een van de 12 competenties van al onze MBA programma’s.

Sinds 2015 bieden we daarenboven masterclasses aan die belangrijke thema’s in ontwikkelingslanden behandelen. Zo zijn er 4-daagse Engelstalige masterclasses over Water management, Food Security en Sexual and Reproductive Health and Rights.

Last but not least dragen we door middel van beurzen en lezingen bij aan verbetering van vrouwenparticipatie én –emancipatie in hoger management en het vergroten van de aandacht voor de nieuwe economie.

‘Mijn MBA en ALP’en hebben tot een totale besparing van ruim 700.000 euro geleid. Voor mij persoonlijk zit de toegevoegde waarde van Action Learning in het toepasbaar maken van een gecreëerde oplossing voor een bepaald probleem, samen met een groep mensen die zich door het gebruik van deze methoden steeds verder weet te ontwikkelen.’

Michiel de Rooij MBA

BSN Alumnus Executive MBA, LinkedIn-profiel

Share This