Post-MBA Fit For the Future

Creëer mooie toekomstperspectieven voor je organisatie

De post-MBA Fit For the Future is bedoeld voor leiders die actief willen bijdragen aan een mooie toekomst voor hun organisatie en ervaren dat dit steeds lastiger wordt. Als gevolg van toenemende turbulentie in de omgeving zoals de alsmaar sterker wordende digitale revolutie, volstaan traditionele benaderingen voor strategieontwikkeling en -implementatie niet langer. Dit programma behandelt strategisch managen als cruciale competentie voor leiders om hun organisatie toekomstbestendig te houden.

Programma

Onderwerpen
De Post-MBA Fit For the Future behandelt onder andere de volgende onderwerpen:

 • Holistisch kijken naar een organisatie door vanuit verschillende vensters te kijken naar strategische aandachtsgebieden.
 • De invloed van technologische, economische, politieke en technologische ontwikkelingen op organisaties.
 • De aantrekkelijkheid en gezondheid van organisaties.
 • De knoppenkast voor leiders om te zorgen voor toekomstbestendigheid.
 • Regievoering bij strategisch managen.
 • Strategische issues, opties, keuzes en initiatieven.

Opzet van het programma
Het programma kent zes blokken van twee dagen, waarbij elk blok steeds een specifiek thema heeft:

 1. Toekomstbestendigheid en een holistische benadering van organisaties
 2. Het operationeel model en het samenwerkingsmodel
 3. Het bedrijfsspel en het organisatieconstruct
 4. Het business- en het organisatiemodel
 5. Ambities en drijfveren
 6. Strategisch managen als dynamisch proces

cover boek Strategisch managen in turbulente tijdenHet programma wordt verzorgd door twee kerndocenten/adviseurs uit de praktijk, die zijn gespecialiseerd in strategisch management. Bij elk blok kan tevens een gastdocent optreden. Er is voldoende gelegenheid voor deelnemers om in groepen te werken en ervaringen over elkaars organisaties uit te wisselen.

Tussen de blokken door krijgen deelnemers opdrachten mee om de opgedane kennis toe te passen in hun eigen organisatie. Daarbij krijgen ze coaching/begeleiding van de docenten.

De materie die wordt behandeld is gebaseerd op het boek van Norbert Greveling en Roland Bushoff Strategisch managen in turbulente tijden, Leren je organisatie toekomstbestendig te maken (2019, Management Impact). Beiden zijn bovendien kerndocent bij dit programma.

Na afronding van de Post-MBA Fit For the Future:

 • Hebben deelnemers inzicht in relevante macro ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en nieuwe economieën en begrijpen zij de impact daarvan op hun eigen organisatie.
 • Begrijpen deelnemers hoe ze de gezondheid, aantrekkelijkheid en strategische issues van hun organisatie kunnen vaststellen evenals initiatieven om daar wat mee te doen.
 • Onderkennen deelnemers belangrijke en relevante strategische vraagstukken die samenhangen met de toekomstbestendigheid van hun organisatie.
 • Beschikken deelnemers over een aanpak voor strategisch managen en weten die toe te passen.
 • Hebben deelnemers anders leren kijken naar hun organisatie en mogelijkheden geïdentificeerd voor innovatie bij verschillende strategische aandachtsgebieden.
 • Beschikken deelnemers over kennis en instrumenten om de eigen organisatie te adviseren en toekomstbestendiger te maken.
 • Begrijpen deelnemers welke veranderingen nodig zijn om de toekomstbestendigheid van hun bedrijf/instelling te versterken en hebben inzicht in de prioriteiten om die veranderingen in te zetten.
 • Hebben deelnemers zelf al veranderingen geïnitieerd en mogelijk ook al gerealiseerd.

Alternatief programma
Deze opleiding wordt in een aangepaste variant ook aangeboden als Incompany programma Fit For the Future. Klik hier als je daar meer over wilt weten.

Profiel

Voor wie is de Post-MBA Fit For the Future bestemd?
De Post-MBA Fit For the Future is ontwikkeld voor huidige en aankomende leiders van organisaties die zich (willen) bezighouden met strategische vraagstukken om hun organisatie toekomstbestendiger te maken. Dat kunnen directieleden en leidinggevenden zijn in een (semi-)publieke of private organisatie, maar ook beleidsmedewerkers en interne adviseurs.

Dit is iets voor jou als je:

 • meer diepgang en inzicht wilt verkrijgen in strategisch managen;
 • ervaart dat je organisatie een strategische uitdaging staat te wachten zonder dat er momenteel aandacht aan wordt besteed;
 • wilt leren wat ervoor nodig is om je organisatie toekomstbestendig te maken.

Toelatingseisen
Belangrijk is dat deelnemers een MBA of vergelijkbare opleiding achter de rug hebben en bereid zijn om over hun eigen organisatie te praten. Voorafgaand aan deze opleiding vindt een intakegesprek plaats om je eigen leerdoelen vast te stellen.

Docenten

De docenten van het Incompany programma Fit For the Future, Norbert Greveling en Roland Bushoff, zijn tevens de auteurs van het eerdergenoemde boek. Beiden hebben een uitstekende staat van dienst als leider en consultant in hun vakgebied en zijn bovendien al jarenlang als docent verbonden aan Business School Nederland op het gebied van strategisch management. Op basis van specifieke vraagstukken en/of behoeften bij de opdrachtgever, treden per blok ook gastdocenten op. Dit kunnen dus ook medewerkers van de eigen organisatie zijn. De afstemming van hun inbreng in het programma wordt verzorgd door de docenten.

Ir. Roland Bushoff, docent Strategisch Management bij Business School NederlandIr. Roland Bushoff
Roland (1961) begeleidt organisaties als management consultant bij het maken en realiseren van strategische keuzes en veranderingen. Tijdens zijn loopbaan heeft hij op dit terrein meer dan honderd organisaties ondersteund, voornamelijk in de financiële sector. Gebaseerd op zijn jarenlange ervaring met het herinrichten van organisaties, laat hij ontwerpen en realiseren van veranderingen hand in hand gaan. Een efficiënte bedrijfsvoering en een sterke commerciële gerichtheid staan daarbij centraal. Roland voelt zich zeer betrokken bij de organisaties waar hij adviseert en combineert een pragmatische aanpak met een sterk theoretische ondergrond. Hij heeft lange tijd gewerkt als partner bij Twynstra Gudde en later vanuit Voogt Pijl & Partners. Hij is tevens mede initiatiefnemer van GPSM, grondleggers en professionals in strategisch managen. Daarnaast is hij als Associate Professor voor strategisch management verbonden aan Business School Nederland, waar hij lesgeeft in het MBA programma en inmiddels honderden studenten heeft begeleid bij hun afstuderen. Roland heeft Technische Bedrijfskunde gestudeerd aan de TU/Eindhoven.

Dr. ir. Norbert Greveling, docent Strategisch Management bij Business School NederlandDr. ir. Norbert Greveling
Norbert (1961) adviseert bestuurders en directies bij strategische vraagstukken en begeleidt hen met de realisatie van voorgenomen strategische veranderingen. Inmiddels heeft hij vele honderden, grote, kleine, internationale en lokale organisaties in het bedrijfsleven en de zorg geadviseerd en ondersteund. Belangrijk aandachtsgebied is het versterken van toekomstbestendigheid, waarbij hij de laatste jaren veel aandacht heeft besteed aan strategische wendbaarheid, samenwerking en innovatie. Norbert heeft jarenlang leiding gegeven aan de IBM Consulting Group en werkte als senior partner bij Twynstra Gudde. In 2004 heeft hij adviesbureau Business Fit-ality opgericht. Hij is tevens mede initiatiefnemer van GPSM, grondleggers en professionals in strategisch managen. Naast zijn werk als adviseur denkt en schrijft hij graag over strategische managementvraagstukken, wat heeft geresulteerd in een aantal managementboeken. Sinds 2013 is hij als docent strategisch management verbonden aan Business School Nederland, voornamelijk in het DBA en het mini-MBA programma. Hij heeft Technische Bedrijfskunde gestudeerd en is daar ook in gepromoveerd aan de TU/Eindhoven.

 

Praktische informatie

Startdata
Nader te bepalen.

Studieduur, locatie en studiebelasting
De studie beslaat een periode van zes maanden, waarbij elke maand een blok met twee aaneengesloten lesdagen kent van 9.30 – 16.30 uur. De lessen worden gegeven op onze locatie in Buren.Tussen de blokken door worden opdrachten verstrekt aan deelnemers om de opgedane kennis en inzichten toe te passen in de eigen praktijk. Dat vraagt aanvullend één à twee dagen per maand van elke deelnemer, incl. de coaching die de deelnemer ontvangt op zijn eigen werklocatie van één van de docenten.

Groepssamenstelling
Voor een zo rijk mogelijke interactie tussen docenten en deelnemers en tussen deelnemers onderling hebben groepen een omvang van 10-18 deelnemers.

Aanmelden
Bij voldoende belangstelling wordt een definitieve datum vastgesteld. Wil je meedoen? Laat het ons weten via info@bsn.eu.

Investering en fiscale aspecten van scholing
Deelname aan de post-MBA vraagt een investering van € 10.900 per deelnemer. Bedrijven kunnen de kosten van een cursus of opleiding integraal als zakelijke kosten opvoeren. Voor particulieren geldt een maximale aftrek van € 15.000 met een drempel van € 250. Ook extra kosten zoals begeleidingstijd en studieboeken zijn aftrekbaar. Zie: www.belastingdienst.nl.

Executive MBA

Merel van der Ham
Programmavoorlichting
E-mail: merel@bsn.eu
Tel: 0344-579044

“Mijn ALP’en hebben een enorme bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en groei van het bedrijf E-CRU wines & spirits dat ik samen met mijn partner run. Zo hebben we onder meer een concrete strategie, visie en groeiambitie ontwikkeld. Mijn dissertation leidde tot een ander, zeer concreet resultaat: de oprichting van mijn bedrijf Ondernemerschap.nu. Om dit alles te kunnen bereiken, heeft de MBA een belangrijke rol gespeeld. Als persoon ben ik zelfverzekerder geworden, en voel ik me krachtiger. De Action Learning methodiek heeft me geleerd meer vragen te stellen; inzichten die ik nu dagelijks deel met de ondernemers die ik begeleid.”

Paulien van Eerdenburg MBA

BSN Alumna Action Learning MBA, LinkedIn-profiel

Share This