Post-MBA Fit for the Future

Creëer nieuwe perspectieven op de toekomst van je organisatie

De post-MBA Fit for the Future is bedoeld voor leiders die zich in hun organisatie (gaan) bezighouden met strategische vraagstukken en actief willen bijdragen aan het versterken van de toekomstbestendigheid van hun organisatie. De traditionele benadering van strategieontwikkeling en -implementatie die eens toereikend was volstaat daarbij niet langer. Dit programma behandelt een nieuwe benadering en vaardigheden voor strategisch management, passend in dit digitale tijdperk dat zich kenmerkt door toenemende turbulentie.

Programma

Onderwerpen
De post-MBA Fit for the Future behandelt onder andere de volgende onderwerpen:

 • Holistisch kijken naar een organisatie vanuit strategische vensters
 • De invloed van technologische, economische, politieke en technologische ontwikkelingen op organisaties
 • De aantrekkingskracht en gezondheid van organisaties
 • Een aanpak voor strategisch management en innovatie
 • Het maken van strategische keuzes

Opzet van het programma
Het programma kent zes blokken van 2 dagen, waarbij elk blok steeds een specifiek thema heeft:

 1. Een holistische benadering van organisaties
 2. Het speelveld, het spel en de spelregels
 3. Waardecreatie voor klanten, business partners, medewerkers en stakeholders
 4. Drijfveren en ambitie
 5. Innovatie
 6. Borgen van strategisch management

Het programma wordt verzorgd door twee kerndocenten die zijn gespecialiseerd in strategisch management, waarbij bij elk blok tevens een gastdocent optreedt. Er is voldoende gelegenheid voor deelnemers om in groepen te werken en ervaringen over elkaars organisaties uit te wisselen. Tussen de blokken door krijgen deelnemers opdrachten mee om de opgedane kennis toe te passen in hun eigen organisatie. Daarbij krijgen ze coaching/begeleiding van de docenten.

Na afronding van de post-MBA Fit for the Future:

 • Hebben deelnemers inzicht in relevante macro ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en nieuwe economieën en begrijpen zij de impact daarvan op hun eigen organisatie.
 • Begrijpen deelnemers hoe ze de sterke en zwakke punten, evenals de gezondheid en aantrekkingskracht van hun organisatie kunnen vaststellen en hebben ze prioriteiten vastgesteld om daar verbetering in aan te brengen.
 • Onderkennen deelnemers belangrijke en relevante strategische vraagstukken die samenhangen met de toekomstbestendigheid van hun organisatie.
 • Beschikken deelnemers over een aanpak voor strategisch management en weten die toe te passen.
 • Hebben deelnemers anders leren kijken naar hun organisatie en mogelijkheden geïdentificeerd voor innovatie.
 • Beschikken deelnemers over kennis en instrumenten om de eigen organisatie te adviseren en toekomstbestendiger te maken.
 • Begrijpen deelnemers welke veranderingen nodig zijn om de toekomstbestendigheid van hun bedrijf/instelling te versterken en hebben inzicht in de prioriteiten om die veranderingen in te gaan zetten.
 • Hebben deelnemers zelf al veranderingen geïnitieerd en mogelijk ook al gerealiseerd.

Alternatief programma
Deze opleiding wordt in een aangepaste variant ook aangeboden als incompany opleiding Fit for the Future. Klik hier als je daar meer over wilt weten.

Profiel

Voor wie is de post-MBA Fit for the Future bestemd?
De post-MBA Fit for the Future is ontwikkeld voor (aankomende) leiders van organisaties die zich (willen) bezighouden met strategische vraagstukken om hun organisatie toekomstbestendiger te maken. Dat kunnen directieleden en leidinggevenden zijn in een (semi-)publieke of private organisatie, maar ook hun beleidsmedewerkers en adviseurs.

Dit is iets voor jou als je:

 • Meer diepgang en inzicht wilt verkrijgen in strategisch management.
 • Wilt werken aan het toekomstbestendiger maken van je organisatie.

Toelatingseisen
Belangrijk is dat deelnemers een MBA of vergelijkbare opleiding achter de rug hebben en bereid zijn om over hun eigen organisatie te praten. Voorafgaand aan deze opleiding vindt een intake gesprek plaats om je eigen leerdoelen vast te stellen.

Praktische informatie

Data
najaar 2019

Tijden
9.30 – 16.30 uur

Studieduur, locatie en studiebelasting
De post-MBA Fit for the Future beslaat een periode van 6 maanden, waarbij elke maand een blok met twee aaneengesloten lesdagen kent van 9.30 – 16.30 uur. De lessen worden gegeven op onze locatie in Buren.
Tussen de blokken door worden opdrachten verstrekt aan deelnemers om de opgedane kennis en inzichten toe te passen in de eigen praktijk. Dat vraagt aanvullend 1 à 2 dagen per maand van elke deelnemer, incl. de coaching die de deelnemer ontvangt op zijn eigen werklocatie van één van de docenten.

Groepssamenstelling
Voor een zo rijk mogelijke interactie tussen docenten en deelnemers en tussen deelnemers onderling hebben groepen een omvang van 10-18 deelnemers.

Investering en fiscale aspecten van scholing
Deelname aan de post-MBA vraagt een investering van EUR 10.900,- per deelnemer. Bedrijven kunnen de kosten van een cursus of opleiding integraal als zakelijke kosten opvoeren. Voor particulieren geldt een maximale aftrek van EUR 15.000,- met een drempel van EUR 250,-. Ook extra kosten zoals begeleidingstijd en studieboeken zijn aftrekbaar. Zie: www.belastingdienst.nl.

Executive MBA

Merel van der Ham
Programmavoorlichting
E-mail: merel@bsn.eu
Tel: 0344-579044

“Mijn ALP’en hebben een enorme bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en groei van het bedrijf E-CRU wines & spirits dat ik samen met mijn partner run. Zo hebben we onder meer een concrete strategie, visie en groeiambitie ontwikkeld. Mijn dissertation leidde tot een ander, zeer concreet resultaat: de oprichting van mijn bedrijf Ondernemerschap.nu. Om dit alles te kunnen bereiken, heeft de MBA een belangrijke rol gespeeld. Als persoon ben ik zelfverzekerder geworden, en voel ik me krachtiger. De Action Learning methodiek heeft me geleerd meer vragen te stellen; inzichten die ik nu dagelijks deel met de ondernemers die ik begeleid.”

Paulien van Eerdenburg MBA

BSN Alumna Action Learning MBA, LinkedIn-profiel

Share This