Winst van integriteit

Leo Sonneveld

 | 11 november 2020 van 16:00 tot 19:30

ONLINE PROGRAMMA

Winst van Integriteit-boek

In ‘Winst van Integriteit’ biedt Leo Sonneveld (MBA), auteur van het gelijknamige boek, een leerproces voor betere besluitvorming als basis voor Good Governance.

Integriteit speelt hierin een cruciale rol. Je leert dat behoorlijk bestuur vooral gaat over de vraag hoe bestuurlijke en politieke keuzes tot stand kunnen komen die werkelijk integer zijn en die alle betrokken partijen ‘heel laten’.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor studenten, alumni en derden die op integere wijze om willen gaan met complexe bestuurlijke, politieke en persoonlijke vraagstukken.

In de media zijn integriteitschendingen aan de orde van de dag. Of het nu gaat over sjoemelsoftware, het duperen van Groningers door gaswinning of het helpen omzeilen van regelgeving door ministeries. Het vertrouwen in politici, bestuurders en overheid en daarmee verbonden reputatie is hierdoor ernstig aangetast. Het goede nieuws is dat het maken van integere keuzes een vaardigheid is die je kunt leren. Niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk. Deze bijeenkomst biedt naast een beknopt theoretisch overzicht, een praktische uitwerking met verdiepende oefeningen.

Integriteit wordt in verband gebracht met de drijfveren en impulsen van waaruit we keuzes maken in de context van reputatie management, de dialoog met stakeholders en good governance. Op basis van de Jungiaanse psychologie en de theorie van de zogenaamde Pareto verbetering worden zes praktische stappen behandeld waarmee deelnemers winst kunnen halen uit integriteit, zowel in het publieke domein als in de private sector. Door middel van een aantal casussen wordt dit concreet en tastbaar gemaakt. Om een maximaal leereffect te bereiken gaan we daarna in subgroepen aan de slag met eigen casuïstiek die vervolgens plenair behandeld wordt.

Kosten
Studenten en Tractus leden GRATIS
Alumni (geen lid van Tractus) en overige deelnemers betalen EUR 60,-
Elke deelnemer mag 1 gratis introducee meenemen

Locatie
Business School Nederland
Herenstraat 25
4116 BK Buren (Gld)

Leo Sonneveld Leo Sonneveld (1959) heeft in 1999 zijn executive MBA gehaald (with distinction) en heeft in 2004 de BSN/IMCA Q-gold status verworven.

Als maatschappelijk ondernemer, coach en facilitator is hij zich na een loopbaan van 25 jaar in het bankwezen vanuit zijn bedrijf Human Treasures gaan toeleggen op ontwikkeling van mensen en organisaties waarbij integriteit de rode draad is.

Hij is co-founder en voorzitter van de Stichting Good Governance Monitor (GoGoMo) en secretaris van de Stichting Laat Woerden Niet Zakken. Hij spant zich onbezoldigd in om integriteit in wetgeving verankerd te krijgen.

Share This