Zoeken
Direct rendement
Blijvende impact
Innovatief en actueel
Persoonlijk
Erkende kwaliteit
Ethisch en verantwoord
Wereldwijd netwerk
Terug naar Incompany

Incompany

Onze werkwijze

Onze aanpak stimuleert verandering op zowel individueel als organisatieniveau door mensen en organisatie parallel te ontwikkelen met het DOK-model. Dit model is gebaseerd op Action Learning.

Onze werkwijze

Het Duurzaam Ontwikkel Kompas (DOK) op basis van Action Learning

Onze aanpak stimuleert verandering op zowel individueel als organisatieniveau door mensen en organisatie parallel te ontwikkelen met het DOK-model. Dit model is gebaseerd op Action Learning. Hiermee identificeren we nauwkeurig de uitdagingen, faciliteren het leerproces op elk niveau met praktijkcases van de deelnemers en ondersteunen de praktijktoepassing voor duurzame impact. Het DOK-model zet theoretische kennis om in concrete praktijkresultaten, gericht op unieke uitdagingen van elke deelnemer voor meetbare vooruitgang en blijvende organisatiegroei. Dit model versterkt organisaties en individuen in zes stappen.

De introspectieve fase

Hier krijgen alle partijen inzicht in de unieke talenten, competenties, belemmeringen en drijfveren.
Ons proces versterkt organisaties en individuen.


STAP 1

Behoefteanalyse

In gesprek met de opdrachtgever brengen we organisatie-uitdagingen en wensen in kaart.

Introspectieve fase

STAP 2

Action Learning Sessie

Samen met het team en stakeholders definiëren we de uitdagingen, resulterend in een actieplan.

Introspectieve fase

De ontwikkelfase

In de fase vertalen we de uitdagingen, het gewenst impactniveau, de capaciteiten, talenten en drijfveren binnen de organisatie naar een effectief programma op maat.


STAP 3

Programmaontwikkeling

Op basis van een grondige analyse ontwerpen we een maatwerk leer- of ontwikkelprogramma, afgestemd op de doelen en behoeften.

Ontwikkelfase

STAP 4

Uitvoering

We lanceren het programma met praktijkgerichte projecten en persoonlijke actieplannen.

Ontwikkelfase

STAP 5

Evaluatie en coaching

Via een evaluatiesessie en coaching ondersteunen we persoonlijke ontwikkeling en het behalen van resultaten.

Ontwikkelfase

STAP 6

Presentatie en reflectie

Deelnemers presenteren hun actieplannen en resultaten, gevolgd door een (anonieme) evaluatie om ontwikkelingen en trends te identificeren.

Ontwikkelfase

Deelgebieden

Welke beweging wil je maken?

Organisaties stuiten op unieke uitdagingen; onze thema's bieden inzichten in bedrijfskunde, leiderschap en verandering.
Wat zijn jouw vraagstukken?


Deelgebied

Sense of urgency

Het creëren van een gevoel van urgentie kan moeilijk zijn in een omgeving waar verandering traag wordt geaccepteerd. Bedrijven kunnen moeite hebben om stakeholders te overtuigen van de noodzaak voor snelle actie.


Marktveranderingen analyseren;
Leiders motiveren; Communicatiestrategieën ontwikkelen.

Deelgebied

Leading Coalition

Het opbouwen van een leidende coalitie vereist sterke leiderschap en samenwerkingsvaardigheden. Een uitdaging kan zijn het samenbrengen van diverse groepen met verschillende belangen en het bereiken van consensus.


Multidisciplinair team samenstellen; Leiderschap ontwikkelen; Strategieën voor samenwerking.

Deelgebied

Strategy & ESG’s

Het ontwikkelen van een strategie die milieu-, sociale en bestuur aspecten integreert, kan complex zijn. Bedrijven kunnen worstelen met het meten van ESG-prestaties en het integreren ervan in hun bedrijfsstrategie


ESG-doelen integreren; Bewustzijn voor ESG bevorderen; Organisatiecultuur veranderen.

Deelgebied

Digital Transition

Digitalisering vereist aanzienlijke investeringen in technologie en training. Bedrijven kunnen uitdagingen ondervinden bij het bijblijven met de snel veranderende technologieën en het zorgen voor cybersecurity.


Technologische behoeften beoordelen; Leiderschap in digitale innovatie; Medewerkers trainen.

Deelgebied

Sustainable Business Administrations

Duurzaam ondernemen vraagt om een lange termijn visie en het balanceren van economische met ecologische en sociale doelen. Uitdagingen kunnen bestaan uit het herontwerpen van bedrijfsprocessen en het veranderen van de bedrijfscultuur.


Duurzame bedrijfsprocessen; Leiden van duurzame praktijken; Cultuurverandering.

Deelgebied

Redefine Value Chain

Het herdefiniëren van de waardeketen naar een duurzamere aanpak kan ingewikkeld zijn. Bedrijven kunnen moeite hebben met het aanpassen van hun supply chain en het waarborgen van duurzaamheid bij leveranciers.


Waardeketen analyseren; Duurzame toeleveringsketens; Implementeren van duurzame praktijken.

Deelgebied

Share Knowledge

Kennisdeling vereist goede communicatiekanalen en een cultuur die open staat voor leren. Uitdagingen zijn onder meer het overwinnen van informatiesilo's binnen organisaties en het bevorderen van samenwerking.


Systemen voor kennisbeheer; Leiderschap in het bevorderen van een leeromgeving; Organisatorische leerstrategieën.

Deelgebied

CSRD & ESG

Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRD) en ESG-rapportage vereisen nauwkeurige gegevensverzameling en transparantie. Een uitdaging kan zijn het opstellen van betrouwbare rapporten die stakeholders voldoende informeren.


CSR- en ESG-rapportageprocessen; Ethisch leiderschap; Cultuur van verantwoordelijkheid.

Deelgebied

Ethics

Het handhaven van hoge ethische normen in alle bedrijfsaspecten kan uitdagend zijn, vooral in diverse culturele en geografische contexten. Bedrijven kunnen worstelen met het handhaven van consistentie in ethische praktijken.


Ethische richtlijnen; Ethisch leiderschap; Stimuleren van een ethische bedrijfscultuur.

Deelgebied

Responsibility

Verantwoordelijkheid nemen voor bedrijfsacties, vooral in termen van maatschappelijke en milieueffecten, is een uitdaging. Dit vereist vaak een verandering in mindset en bedrijfspraktijken.


MVO; Verantwoordelijkheid nemen; Cultuur van maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Deelgebied

Results

Het focussen op resultaten en het meten van prestaties kan lastig zijn, vooral als het gaat om kwalitatieve aspecten zoals werknemerstevredenheid of klantenrelaties.


Prestatiemeting; Resultaatgericht leiderschap; Resultaatgerichte mentaliteit.

Deelgebied

Impact

Het meten van de impact van bedrijfsactiviteiten, zowel positief als negatief, op de samenleving en het milieu is complex. Uitdagingen omvatten het definiëren van impactindicatoren en het verzamelen van relevante gegevens.


Impact van de organisatie meten; Leiderschap in duurzaamheid; Strategieën voor positieve impact.

Testimonials

Wat anderen over ons zeggen

De Masterclass Strategie, Macht en Leiderschap van Business School Nederland heeft mij zelfvertrouwen en richting gegeven.

Machteld Diks v/d Hoogenhoff

Machteld Diks v/d Hoogenhoff

Manager bij Belastingsamenwerking Rivierenland

De MBA-proefles Action Learning is een interactieve sessie waarbij je direct toepasbare handvatten krijgt aangereikt!

Vincent Schreijer

Vincent Schreijer

Manager Expertise & Logistiek Wegenwacht bij ANWB

Door de korte opleiding 'Programma Leiderschap met Impact' van Business School Nederland kan ik nu beter de visie bepalen en sturen.

Harold Rijper

Harold Rijper

Consulent bij Parnassia Groep

Een Action Learning sessie is voor mij geslaagd wanneer studenten zelf interventies plegen en ik als coach eigenlijk overbodig ben geworden.

Willem Looije

Willem Looije

Action Learning coach bij BSN

Ik geef wetenschappelijke inzichten over het machtsspel, laat zien hoe je belangen- en krachtenanalyses maakt en hoe coalitiespel werkt

Math de Vaan

Math de Vaan

Geassocieerd Partner bij Van de Bunt Adviseurs
Sem de Vries | Manager Business Development & Relations bij Business School Nederland

Persoonlijk advies

Ben jij verantwoordelijk voor het onderzoeken van de uitdagingen in jouw organisatie en wil je meer verdieping over hoe je dit kunt doen?

Of ben je verantwoordelijk voor het floreren van je team door je mensen met bedrijfskundige en leiderschapsvaardigheden uit te rusten, om zo de organisatie toekomstbestendig verder te helpen?

Neem dan contact op met Sem de Vries, Commercial Leader Business Development, via 0344-579044 of sdevries@bsn.eu.

Terug naar boven