Masterclasses

De masterclasses van Business School Nederland zijn gericht op managers die hun competenties willen aanscherpen. Stuk voor stuk korte cursussen die ingaan op zeer actuele thema’s. Gespecialiseerde sprekers delen hun visie op hedendaagse en toekomstige ontwikkelingen en nodigen uit om actief mee te denken en te doen.

Masterclass Fit for the Future | Krijg grip op toekomstbestendigheid
De Masterclass Fit for the Future is bedoeld voor bestuurders en toezichthouders. Die zijn zelf niet verantwoordelijk voor het uitstippelen van een toekomstbestendige koers, maar wel voor het toezicht daarop. Inzicht in hedendaagse opvattingen over strategisch management is cruciaal om dat adequaat te kunnen doen en om leiders te ondersteunen bij het maken van strategische keuzes in turbulente tijden.

Masterclass Crisis Management
Hoe goed is jouw organisatie voorbereid op een crisis? In samenwerking met Falck Safety Services heeft BSN de Masterclass Crisis Management ontwikkeld. Door je goed voor te bereiden op ’ondenkbare’ situaties, zie je de kansen die een crisis ook kan bieden. Hoe vervelend een bedrijfscrisis ook mag zijn, je kunt er als organisatie sterker uit komen.

Masterclass Leiderschap van Verandering
Leer veranderen vanuit de geleefde werkelijkheid en voer veranderingen effectief door in je organisatie. Uit onderzoek is bekend dat 70% van de geplande veranderingen in organisaties mislukt.

Masterclass in Water Management
This programme focuses in-depth on the provision and management of portable drinking water, and water management in order to supply and sustain food crops.

Masterclass in Food Security
This Masterclass investigates the current food ecosystem and the challenges it’s facing due to the changing supply and demand dynamics.

“Ik schat de waarde van mijn ALPen en dissertation voor mijn werkgever op een bedrag van tussen de 500K en 1000K.”

John de Vries MBA

BSN Alumnus Executive MBA, LinkedIn-profiel

Share This